Om CenSec

CenSec er med sine ca. 100 medlemsvirksomheder den primære klyngeorganisation blandt de små- og mellemstore danske virksomheder, der er eller ønsker at blive leverandør til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, samt jernbane og off-shore og den maritime industri.

 

CenSec er økonomisk støttet af Forsknings- og Innovationsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, samt Region Midtjylland. CenSec blev grundlagt i 2004 og etableret i 2007 som et industrinetværk.  


I 2014 blev CenSec godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til også at være ”Nationalt Innovationsnetværk for Produktion” (Inno-Pro). Inno-Pro er et innovationsnetværk, som styrker små og mellemstore virksomheder, der producerer højteknologiske produkter.

 

CenSec samarbejder tæt med brancheorganisationer, myndigheder og netværk inden for alle industriområderne.