Vision og mission

 

Mission

  • At udvikle forretningsmæssige netværk blandt mindre og mellemstore virksomheder inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien og tilstødende højteknologiske industrier.

 

  • At tilbyde virksomhederne assistance til at opbygge markedsviden, kompetencer og uddannelse, så de kan deltage i de forretningsmæssige netværk.

 

Vision

  • At CenSec inden 2020 har videreudviklet sig som en af de bedste og mest anerkendte klyngeorganisationer i Europa til at generere forretningsmæssige netværk, som skaber synlige, målbare og vedvarende resultater for virksomhederne.

 

  • At CenSec inden 2020 her etableret faste samarbejdsrelationer med de væsentligste innovationsaktører i Danmark og udlandet, særligt Europa, med henblik på at opnå status som et af Danmarks bedste og mest anerkendte innovationsnetværk.