Krigsmateriel- og våbenloven

Dokument: Indhold:
LSV 2009_1 Lov om ændring af våbenloven og krigsmaterielloven
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131861
   
Nr. 400 af 13.06.1990 Krigsmaterielloven
Link: Download dokument her
   
LBK nr. 720 af 07.07.209 Bekendtgørelse af lov om krigsmateriel mv.
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121461
   
Rapport fra Udenrigsministeriet 2009 - udg. 10.2010 Rapport om udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark
Link: Download dokument her
   
Lov nr. 423 af 9.5.2011 Lov om ændring af våbneloven og lov om krigsmateriel mv.
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136963
   
LBK nr. 704 af 22.06.2009 Lov om våben og eksplosive stoffer
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125806