Netværk skaber resultater

 

Netværk er en optimal måde at tilegne sig ny viden og drage nytte af andre virksomheders erfaringer. Som en hovedbestandel af CenSec's strategi, danner vi netværk for vores medlemmer indenfor områder, hvor der på såvel kort som lang sigt f.eks. er truffet politisk beslutning om at foretage investeringer. CenSec arbejder for tiden med 6 vidensdomæner, hvorunder der kører 12 forretningsnetværk med udgangspunkt i nedenstående vidensdomæner: 

  • Aerospace Cluster

  • Defence Netværk
  • Homeland Security Netværk
  • Maritimt Netværk
  • Railway Netværk 
  • Space Netværk