Fremtidige investeringer i fokus

Med den politiske opbakning til at investere markant i jernbanen over de kommende mange år, er der åbnet for et nationalt vækstmarked indenfor jernbaneindustrien. De første besluttede og finansierede projekter er beskrevet i den brede politiske aftale om En grøn transportpolitik - januar 2009 vedrørende bl.a. Banedanmarks signal program og ny bane fra København til Ringsted.

Hertil kommer andre store baneprojekter som Femern bælt forbindelsen, Metro udbygningen i København, letbaner mm. Og endnu ikke finansierede tanker og planer om diverse store baneprojekter. En fortsat elektrificering af jernbanenettet er således også et aktuelt emne.

Stigende krav til jernbanen øger muligheder

Kapaciteten og kravene til jernbanens punktlighed og driftsstabilitet er ligeledes høj og stigende. Derfor er en fortsat nytænkning og effektivisering af drift og vedligeholdet også er et vigtigt emne, der rummer gode muligheder for leverancer af nye systemer og komponenter, der effektivt understøtter driften. Dette gælder både infrastrukturen, som det rullende materiel.

Investeringer i udlandet

Det er imidlertid ikke alene i Danmark der investeres i jernbanerne. Eksempelvis viser en beregning, at den kommende udbygning på europæisk plan med det nye standardiserede signal koncept ERTMS (European Railway Traffic Management System) vil indebære en investering på ca. 330 mia. kr., efterhånden som de gamle systemer skal udskiftes.