CenSec har søgt om at blive Innovationsnetværk for Sikkerhed

Som kulmination på det seneste års strategiproces har CenSec indsendt ansøgning om at blive:

Inno-Sec – Innovationsnetværk for Sikkerhed

Defence / Space / Security

Inno-Sec vil give CenSec rigtig mange muligheder for at skabe nye netværk, projekter og arrangementer indenfor vores kerneområder ”forsvar, rumfart og sikkerhed”.

Vi har brug for jeres stemme!

For sikre videreførelsen af denne del af CenSec’s arbejde er der brug for, at I støtter op om ansøgningen på den åbne hjemmeside.

I opfordres kort og godt til at tilkendegive jeres interesse i og behov for, at CenSec får godkendt Inno-Sec. Det er også stærkt, hvis I kan nævne, hvilken værdi jeres virksomhed ellers har fået ud af at være en del af CenSec’s netværk, projekter og arrangementer.

Det er heldigvis meget enkelt at kommentere: Skriv navn, titel og virksomhed i ét felt og skriv kommentar i et andet felt. Sådan!

Støtte til Inno-Sec – Defence/Space/Security kan skrives her.

I kan også læse ansøgningen i sin fulde længde via linket.