Husk! Generalforsamling 25/04′ 19

Tid: Torsdag, den 25. april 2019, kl. 12.30 – 16.00

Sted: Midtjyllands Lufthavn, N.O. Hansens Vej 4, Karup (1. sal)

CenSec byder på stegt flæsk og persillesovs kl. 12.30 – og herefter starter generalforsamlingen

Vi kan i år byde velkommen til Major Martin Veirum, Leder af Industrikontoret, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som holder et oplæg om Forsvarets nye organisation med fokus på de forsvarsindustrielt særligt relevante dele af organisationen. Martin debatterer med CenSec’s medlemmer kl.13.15-14.00.

Forslag til emner til behandling på generalforsamlingen sendes på mail til Anna Andersen (anna@censec.dk) senest 31. marts.

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsesformanden aflægger på CenSec’s vegne årsberetning
3. Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab
4. Gennemgang af aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
5. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen iht. § 6
7. Valg af suppleanter til bestyrelse. Lige år vælges 1 suppleant, ulige år vælges 1 suppleant
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

 

Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding til Anna på anna@censec.dk eller 5213 1541