IG Consult

IG Consult

IG Consult er en konsulentvirksomhed der tilbyder ledelsesmæssig sparring og assistance til små og mellemstore virksomheder der beskæftiger sig med salg og produktion af tekniske produkter og ydelser.
Det kan være som medlem af bestyrelse, advisory board eller i aftalte forløb som sparringspartner for bestyrelsen.
Afgørende for mig er, at jeg kan se muligheder for at jeg med min baggrund og indsats kan bidrage til en positiv udvikling i virksomhedens resultat. For at sikre målopfyldelse er det derfor er det vigtigt, at opgaven og forventningerne er defineret når vi går i gang.

Jeg kan efterfølgende deltage aktivt som projektleder under implementering af de ledelsesmæssige løsninger/værktøjer/systemer virksomheden beslutter sig for at iværksætte og indføre.
Så er du indehaver af en lille eller mellemstor virksomhed der sælger og producerer tekniske produkter og ydelser, og som ønsker en sparringspartner ”at spille bold med” for at få inspiration og støtte til at komme videre med virksomhedens udvikling fordi, når dagen er fyldt op med virksomhedens drift og der er rigeligt at gøre med at servicere kunderne samt udvikle virksomhedens produkter og ydelser, og man samtidig skal sikre, at virksomheden løser de administrative opgaver og forpligtigelser der fylder mere og mere – uanset virksomhedens størrelse, så er det være svært at få tid til at systematisere sine tanker om virksomhedens strategiske udvikling, for ikke at tale om at igangsætte, drive, implementere og følge op på strategiske og operationelle udviklingsprojekter.
Så kan det være en god idé at hente en erfarne ekstern ressource der kan give sparring, inspiration og støtte i den proces der skal til for at virksomheden kommer videre på rejsen mod at opfylde sin vision.

• Hvor skal virksomheden være om 5 år -10 år?

• Hvor gode er vi på det marked vi adresserer nu? – kan vi blive bedre? – Hvis ja – hvordan?

• Er der andre markedsmuligheder – hvis ja, hvad er der af krav der skal opfyldes for at trænge ind på det marked?

• Kan der leveres supplerende services der øger kundens opfattelse af at få leveret en værdiskabende løsning?

• Har virksomheden de bedste arbejdsgange i både administration og proces? Vil det hjælpe med et bedre overblik over de interne arbejdsgange og processer?

• Tjener virksomheden nok på sine produkter og ydelser? Kendes den reelle kostpris? Er dataopsamlingen god nok? Udnyttes de opsamlede data?

Hvis du kan genkende nogle af de ovenstående problemstillinger, eller af andre grunde har lyst til at få en sparringspartner der har ”været der selv”, så tilbyder jeg en engageret indsats, som ud over den ledelsesmæssige sparring også kan være i form af en praktisk indsats som projektleder i arbejdet med at implementere de løsninger virksomheden beslutter sig for.

IG Consult v. Ib Gosmer
H C Andersens Vej 60
9800 Hjørring
www.igconsult.dk