SMV: International

Kort intro

Formålet med SMV:International er at øge eksportparatheden i danske SMV’er. Mange SMV’er har ingen eller meget begrænset eksport, ligesom mange SMV’er er tilbageholdende med at igangsætte eksport- og internationaliseringstiltag på grund af manglende erfaringer, kompetencer og ressourcer.

CenSec deltager i projektet med det formål at øge internationaliseringen og eksporten hos vores medlemmer og kontakter, der arbejder inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsområdet.

Projektet løber fra —-

Projektet er støttet af EU regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektpartnere

Erhvervshusene, mere information her

Danish Export Association, mere information her

Dansk Industri, mere information her

Lifestyle & Design Cluster, mere information her

Enterprise Europe Network, mere information her

CenSec, mere information her på siden

Hvad får virksomhederne ud af at deltage i projektet?

De deltagende virksomheder får følgende ud af projektet:

  • Målrettet hjælp til starte eller vækste din eksport
  • En klar vækstplan og eksportstrategi
  • Et eksportnetværk, en eksportstruktur og eksportværktøjer
  • Løsning på dine vigtigste eksportudfordringer
  • Skabt grundlag for vedvarende eksportstigning

 

I projektet står CenSec for i løbet af 2021 og 2022 at afholde:

 

”Go2market workshop basic” (Base camps): En heldags workshop som giver grundlæggende eksportviden, -værktøjer og markedsindsigt samt bidrager til opbygning af netværk.

 

”Go2market workshop advanced” (Workshopforløb): En 1 ½ dages workshop, som bygger videre på Basic forløbet. Mens 1. dag giver videregående eksportviden, – værktøjer og markedsindsigt samt bidrager til opbygning af netværk, har anden dagen fokus på udvikling af en vækstplan, som diskuteres nærmere på et individuelt opfølgningsmøde i forlængelse af workshoppen.

 

”MarkedsÅbner” (Kompetenceforløb med indbygget markedsbesøg), som giver oplæring via workshops og markedsbesøg i en succesfuld markedspenetration for en udvalgt gruppe af virksomheder.