Strategisk Netværk (2017-2018)

I perioden 2017 – 2018 forløb tre projekter under hovedtemaet Strategisk Netværk.

 

1. National Platform for Cybersikkerhed

Projektet have til formål at etablere en national netværksplatform for cybersikkerhed, Danish Cyber Security Clusters (DCSC), som skulle være samlingspunkt for aktiviteter og formidling på området. Herunder vil projektet fokusere på følgende strategiske områder (arbejdspakker), der ligeledes understøtter indsatsområder i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed:

 • Stærke kompetencer og specialiseret viden
 • Cybersikkerhedsløsninger for SMV
 • Tværgående løsninger gennem offentlig-private partnerskaber
 • Internationalisering af danske styrkepositioner

Projektet fokuserede ovenstående indsatser primært inden for to anvendelsesområder.

Cybersikkerhed inden for:

1) Internet of Things (IoT)
2) Håndtering af følsomme persondata.

Begge emner er højaktuelle og repræsenterer områder, hvor Danmark står stærkt med viden og teknologi, men cybersikkerhed er en forudsætning og skal behandles som
strategisk komponent inden for begge områder.

CenSec var projektpartner i dette projekt.

 

2. Vækst i Rumerhvervet

I juni 2016 fik Danmark den første nationale rumstrategi. Strategien indikerer, at der i Danmark eksisterer et stort vækst- og innovationspotentiale for både forskning og erhverv inden for dette område. Rumområdet er kendetegnet ved en unik grad af gensidig afhængighed mellem virksomheder og forskning, og derfor skal der være en stærk, sammenhængende innovationsinfrastruktur på rumområdet, der synliggør og bidrager til de konkrete anvendelses- og forretningspotentialer for det danske rumerhverv.

Tre centrale udfordringer fra rumstrategien falder tydeligt inden for innovationsnetværkenes kerneopgaver:

 • Vækst og beskæftigelse skal styrkes gennem udnyttelse af synergien i samarbejdet mellem forskere, virksomheder og myndighederInno-Pro og InfinIT repræsenterer både forskningssiden, virksomhederne og har kontakt til relevante myndigheder
 • Erhvervsudvikling i hele Danmark. Det danske rumerhverv er spredt ud over store dele af Danmark og det er essentielt at potentialerne i rumøkonomien udnyttes i hele landet – Inno-Pro og InfinIT er begge landsdækkende netværk med aktiviteter i alle regioner
 • Det danske hjemtag fra forskningsprogrammet til rumfart (Horizon 2020) skal øges – Inno-Pro har assisteret virksomheder med deltagelse i støtteprogrammer og InfinIT har stor erfaring med internationale forskningsprogrammer

Med dette projekt vil Inno-Pro og InfinIT opbygge et stærkt netværkssamarbejde, der bidrager aktivt til en succesfuld implementering af strategiens målsætninger. Ud over ovenstående generelle målsætninger, vil netværkene i dette projekt fokusere på at gennemføre følgende initiativer fra den nationale rumstrategi:

 • Undersøge mulighederne for et offentligt/privat partnerskab om en satellitbaseret løsning til kommunikation i Arktis
 • Tage initiativ til en styrkelse af koordineringen mellem beredskabsmyndigheder og forsvaret om en hurtig og effektiv deling af data
 • Løbende information om dataadgang fra satellitter til virksomheder, myndigheder og forskere
 • Formidling af kontakt til relevante virksomheder og universiteter i USA, Indien, Brasilien, Sydkorea, Kina, Tyskland og Israel inden for rumområdet
 • Finde og indgå i dialog med down- og upstream virksomheder omkring muligheder for at deltage i dette projekt samt tilbyde virksomheder i rumerhvervet overblik over hvilke muligheder der findes omkring adgang til satellitdata
 • Videnspredningsaktiviteter med fokus på at styrke danske virksomheders kendskab til ESA og H2020 (rumfart) – inkl. assistance til ansøgninger og konsortiedannelse

Netværks- og brobygningsindsatsen inden for rummet finder sted i koordination med FORCE Technology (og hermed DELTA) og Alexandra Instituttet.

 

3. Inno-Drone

De 2 projekter fra Inno-Pro og RoboCluster er blevet bedt om at slå sig sammen og komme tilbage til styrelsen med nye handlingsplaner og et nyt samlet budget der dog tager udgangspunkt i de eksisterende 2 projekter. Styrelsen har peget på RoboCluster som projektleder, og RoboCluster har allerede fået tilsagnsskrivelsen på de 6 mio. Kr.

Set-up

Vi ønsker at lave et projekt med fokus på at udvikle viden samarbejder i forskellige områder af innovative drone teknologier.

 

Hvert område er udvlgt nøje pga. perspektiverne i brugen af droner på deres område, og har tilknyttet et specifikt innovationsnetværk, der har ansvaret for at udføre, workshops /og eller demonstrationer, og i sidste ende konkret videns samarbejder på deres specifikke område

Hver Innovationsnetværk skal også sikre at trække de rigtige kompetencer ind fra de 3 GTS’er, der har fået en parallel bevilling fra styrelsen for forskning og innovation

RoboCluster der har projektledelsen har den direkte kontakt med styrelsen, og er som projektleder ansvarlig for at koordinere indsatsen, administrere og lave en overordnet synlighed af projektet.