Secure Satelitte Connectivity

Projektperiode

1. januar 2023 – 31. december 2023

Bevilget pulje

400.000 DKK

Hør nærmere

Hvis du er interesseret I at høre nærmere omkring samarbejdsprojektet “Secure Satelitte Connectivity”, er du meget velkommen til at kontakte Anders Laustsenanders@censec.dk eller +45 52 13 15 42

Projektbeskrivelse

Secure Satelitte Connectivity

Formålet med dette projekt er at støtte danske SMV’er og andre virksomheder i Danmark i udnyttelsen af nye muligheder i vækstområdet ”secure satellite connectivity”. Det gælder både upstream og downstream:

  • Downstream: At hjælpe danske virksomheder til at udnytte nye muligheder for sikker satellitkommunikation til anvendelse i virksomhedernes egne processer, produkter og tjenester.
  • Upstream: At hjælpe danske virksomheder til at bidrage til udviklingen af processer og systemer, der kan understøtte ”secure satellite connectivity”, f.eks. gennem anvendelse af kvantekryptering i forbindelse med satellitkommunikation.

Der vil være særligt fokus på at støtte danske SMV’er, som arbejder inden for safety, security & defence, med at udnytte mulighederne i secure satellite connectivity, også i samspil med andre leading-edge teknologier såsom EDGE processing, IoT sensorer, artificial intelligence og machine learning. Det kan f.eks. være i forhold til kriseindsatser, grænsekontrol, ”homeland security” samt overvågning af samfundskritiske nøgleinfrastrukturer til havs.
Derudover vil disse nye ultra-sikre satellit-baseret kommunikation systemer også åbne nye muligheder for forsvaret og dets behov for sikker kommunikation både indenfor landets grænser, men ligeledes på internationale missioner. Også for Arktisk Kommandos opgaver omkring Færøerne, Grønland og generelt i Nordatlanten, f.eks for Search and Rescue (SAR) operationer under dets ”Joint Rescue Coordinations Centre” kan disse nye kommunikationsløsninger skabe forbedret løsninger.

 

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

  • Vidensdelingsaktiviteter. Disse aktiviteter skal engagere et bredt udsnit af interesserede virksomheder på tværs af landet og formidle viden om mulighederne inden for secure satellite connectivity. Vidensdelingsaktiviteter skal ske gennem online media og kommunikationskanaler, 1-til-1 møder og fælles informationstiltag for at opkvalificere virksomhederne til at kunne styrke deres vækstpotentiale gennem anvendelse af sikre sat-kom systemer – særligt inden for safety, security & defence. Sociale medier (primært LinkedIn) vil blive benyttet til at støtte op om vidensdelingsaktiviteterne.
  • Innovationssamarbejder. Gennem workshops med virksomheder, der viser interesse i at gå i dybden med udvalgte løsninger, afsøges mulighederne for innovationssamarbejde omkring implementering af konkrete teknologier. Konkrete samarbejdsprojekter defineres.
  • Internationalisering og matchmaking. Hvor det er relevant, vil projektet skabe kontakt til internationale samarbejdspartnere for danske SMV’ere med henblik på samarbejde om innovation. Der vil være særlig fokus på at udnytte potentialet for matchmaking med de mere end 1200 SMV’er som ESA har søsat igennem deres inkubationsnetværk.
  • Fundraisingstøtte. Mulighederne for ekstern finansiering af de forslag til innovationsprojekter, der bliver udviklet på workshops, vil blive identificeret og formidlet.
Projektleder
Virksomhedsdeltagere