3D – Det digitale Danmark

Projektperiode

1. januar 2023 – 31. december 2023

Bevilget pulje

400.000 DKK

Hør nærmere

Hvis du er interesseret I at høre nærmere omkring samarbejdsprojektet “3D – Det digitale Danmark”, er du meget velkommen til at kontakte Anders Laustsenanders@censec.dk eller +45 52 13 15 42

Projektbeskrivelse

3D – Det digitale Danmark

Dette projekt vil kortlægge behov og krav som danske virksomheder og myndigheder, som opererer indenfor en forsvars- og sikkerhedsmæssig kontekst, har til en ny type datainfrastruktur (også kaldet data cube). Med udgangspunkt i de konkrete brugerbehov, og i tæt dialog med slutbrugerne, vil der blive udviklet en prototype platform til at illustrere hvorledes et multidimentionelt (i både rum, tid og spektral opløsning) informations- og datagrundlag for hele Danmark kan understøtte nye forsvars- og sikkerhedsmæssige applikationer – og derved bidrage til Danmarks sikkerhed. Den danske data cube skal medvirke til at forbedre forbindelsen mellem data, applikationer og brugere ved at give let adgang til analyseklare data (ARD) for hele Danmark.

Projektet indeholder følgende aktiviteter

  • Indledende online workshop (webinar). Her vil relevante nationale aktører og eksperter indenfor den danske forsvars- og sikkerhedsindustri, samt relevante myndigheder diskutere behov, muligheder og potentialer.
  • På baggrund af den indledende workshop afholdes minimum 5 individuelle 1:1 møder med relevante virksomheder for at afdække konkrete behov og identificere muligheder samt udviklingspotentiale.
  • På baggrund af de høstede erfaringer gennem hovedaktivitet 1 og 2 udvikles og demonstreres en prototype platform af den danske data cube.
  • En synteseberetning (max 10 sider) vil sammenfatte konklusioner, samt præsentere relevante use-case scenarier i en dansk kontekst for effektive anvendelse af data cube til understøttelse af tidskritiesk applikationer i en forsvars- ellers sikkerhedsmæssig kontekts.
  • Afsluttende webinar. Her vil kernekonklusionerne, heriblandt den udviklede service blive sammenfattet og præsenteret, som et udgangspunkt til en diskussion blandt relevante virksomheder og aktører omkring strategiske perspektiver og fortsatte udviklingsmuligheder.
Projektleder
Virksomhedsdeltagere