Innovationskraft 23-24: Forsvar, rum og sikkerhed

Kort Intro

Formålet med projektet er at styrke innovationskraften primært hos danske SMV, der arbejder inden for områderne forsvar, rum og sikkerhed. For at indfri målsætningen vil CenSec afholde en lang række forskellige aktiviteter med fokus på videnspredning, matchmaking og internationalisering.

Projektperiode

01. Maj 2022 – 31. december 2024

 

Finansiering

Samlet budget: 4.620.000 kr.

EU-midler: 1.826.616 kr.