9. april 2024

Bliv leverandør til Forsvaret

Det danske Forsvar står overfor milliardstore investeringer. Tilsvarende forøger NATO-allierede og partnere deres kommende forsvarsbudgetter. Er din virksomhed interesseret i at høre mere om, hvordan I kommer i betragtning som leverandør eller underleverandør til Forsvarsindustrien?

Her får du mere at vide om:

 • Forsvarets milliardstore investeringer i de kommende år
 • Hvordan I kan blive leverandør til Forsvarsindustrien i Danmark og udlandet
 • Hvilke krav Forsvaret stiller til leverandører
 • Hvordan I får hjælp til at blive leverandør i Forsvarsindustrien
 • Indsigt i eksport- og internationaliseringsmuligheder

Arrangementet er åbent for alle virksomheder med interesse i at komme i dialog med forsvarsindustrien. Det er ikke et krav eller forventning i at tidligere har samarbejdet med forsvaret.

 

Tid: 9. april 2024, 8:30 – 14:30

Sted: Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby

Pris: Gratis

 

Tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 3. april 2024 kl. 23:55

Program

08.30 Registrering og kaffe/rundstykker

09.00 Velkomst

 • Hvem er Aalborg Kaserne? Hvilke opgaver løser kasernerne?
  v/Chef for Trænregimentet oberst Susanne Kiholm Lund

09.15 – Velkommen

 • Hvorfor er forsvarsområdet vigtigt for den nordjyske region og erhvervsliv? Hvad kan Nordjylland byde ind med i forhold til virksomheder, organisationer, institutioner og erhvervsfremmesystemet?
  v/Mogens Christen Gade, Borgmester, Formand for Erhvervshus Nordjylland, bestyrelsesmedlem, Business Region Nordjylland 

09.30 – Hvilken ny virkelighed kigger forsvaret ind i?

 • Indblik i aktuelle og fremtidige planer for anskaffelse af materiel og faciliteter i det danske forsvar. Hvordan samarbejder forsvaret med industrien, og hvad skal man være opmærksom på?
  v/Flotilleadmiral Claus Lundholm Andersen, Chef Udviklings- og Koordinationsstaben, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
  og Søren Lysholt, Chef for Juraafdelingen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

10.30 – Virksomhedscase: NECAS A/S om at være leverandør til forsvarsindustrien

 • Hvordan blev NECAS A/S leverandør til forsvarsindustrien?
  v/Ib Gosmer (tidl. direktør, NECAS A/S, nu ADMG) og Peter Ladefoged, CEO, NECAS A/S

10.50 – Kaffepause og netværk

11.15 – Offset/modkøb-projekter

 • Hvordan fungerer “industrisamarbejde” med Forsvarets udenlandske leverandører? Hvordan arbejder vi med det i praksis?
  v/Henrik Iversen, Managing Director, ADMG

11.35 – Internationale muligheder i forsvarsindustrien

 • Muligheder for eksport til større markeder i Europa og USA. Hvordan Udenrigsministeriet og danske ambassader kan hjælpe danske virksomheder med eksport
  v/Søren Rinder, Chefkonsulent, Sector Advisory Team på forsvarsindustri (SAT)Tysk sikkerheds- og forsvarsindustri i lys af Zeitenwende og den nye
 • Nationale Sikkerhedsstrategi. Hvad er mulighederne for danske virksomheder?
  v/Mette Louise Schmidt, Commercial Advisor, Defence Industries, Danish Embassy Berlin

12.05 – Frokost

 • Mulighed for at møde: Erhvervshus Nordjylland, de nordjyske erhvervskontorer, Udenrigsministeriet, Center for Defence, Space & Seurity (CenSec) og Danmarks Eksport og Investeringsfond (EIFO) på standene

13.00 – Virksomhedscase: DC-Supply A/S om at være leverandør til forsvarsindustrien

 • Hvordan er det, og hvad kræver det at være leverandør til det danske forsvar og den danske forsvarsindustri?
  v/ Mikkel Kastrup, Adm. Direktør, DC-Supply A/S

13.15 – Forretning og faldgrubber for underleverandører

 • Hvordan kan vi bistå danske virksomheder?
  v/Charlotte Wetche, CEO, CenSec 

13.30 – Risikovillig kapital til finansiering

 • Risikovillig kapital til finansiering af din virksomhed, som nuværende eller kommende leverandør til forsvarsindustrien. Hvordan kan EIFO hjælpe dig?
  v/Jacob Christensen Flarup, Senior Director, Danmarks Eksport- og Investeringsfond

13.45 – Dansk Industri: Udvikling af forsvarsindustrien i lyset af forsvarsforliget

 • Udvikling af forsvarsindustrien i lyset af forsvarsforliget
  v/Joachim Finkielman, Direktør, DI Forsvar og sikkerhed, Danmarks brancheforening for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien

14.00 Netværk og besøg på stande

14.30 Tak for i dag