Minikonference: Udvikl din serviceforretning og skab vækst i din virksomhed

Dato: Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 09.00-ca. 12.30.
Der er registrering og morgenbrød fra kl. 08.30
Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup (Konferencesalen)
Pris: Arrangementet er gratis. Er du tilmeldt og udebliver uden afbud afkræves et gebyr på kr. 250 (ex. moms)
Registrering: Du kan tilmelde dig ved at sende en mail med navn, adresse, tlf.nr. og evt. CVR-nr. til Sine Bach på sinb@teknologisk.dk. Vi skal modtage din tilmelding senest 7. oktober 2019. Maksimum deltagerantal: 80

Hvorfor skal du deltage?
• Du får en introduktion til dine muligheder for at udvikle og sælge services, der er skræddersyet til dine kunders behov og som derfor sikrer, at du kan fastholde dine kunder
• Du får at se, hvordan din virksomhed kan få kompetencerne og kapaciteten til at hæve sig over den daglige drift og få hjælp til at udvikle nye servicekoncepter til dine kunder, og vækst i din virksomhed.
• Du bliver klædt på til at kunne beslutte, hvordan du tager det næste skridt i udviklingen af din serviceforretning.
• Du får indblik i en virksomheds konkrete erfaring med at arbejde med serviceudvikling.

Hvad er servitization?
Servitization – integrationen af services og produkter i samlede forretningskoncepter – er allerede en central, global drivkraft i omstillingen af fremstillingsindustrien. Tendensen kan kun forventes at accelerere i fremtiden. Forskningen peger på, at der er et stort uforløst økonomisk potentiale for virksomheder i at tænke services ind i deres kerneforretning.
Servitization kan i udgangspunktet antage mange forskellige former, som typisk har det til fælles,

at det er koblingen mellem produktet og services – dvs. den samlede løsning – der er afsættet for forretningsmodellen. Produkt-service-koncepterne kan eksempelvis bestå i:

• After-sales services i forlængelse af produktsalg, fx oppetidsgaranti, vedligehold og helpdesk.

• Smart services, fx via autonome, intelligente produkter, der selv kan adressere fejl og/eller træffe beslutninger på vegne af kunden.

• Digital overvågning af produktet i realtid, f.eks. via IoT, smartphones mv., der kan give kunden og/eller producenten besked om f.eks. uforudsete hændelser eller ændringer i funktionsevne.

• Rådgivnings- og uddannelsesservices, hvor en virksomhed med afsæt i dens knowhow eller data rådgiver kunden, fx om anvendelsen af et produkt eller andre forhold, der i princippet kan være fuldstændig uafhængig af et eventuelt salg.

• Udbud af virksomhedens udviklings- og produktionsfaciliteter til andre virksomheder, fx i forbindelse med prototypeudvikling eller småserieproduktion.

• Outsourcing, hvor virksomheder overtager funktioner, fx produktionen, IT el.lign.

• Platformsbaserede forretningsmodeller, hvor produktet udelukkende er en platform for at levere services til kunden og hvor betalingsmodellen er abonnements- eller aktivitetsbaseret.

• Cirkulære forretningsmodeller, hvor virksomheder eksempelvis genanvender eller forædler spildprodukter (fx fra fødevarefremstilling), eller take-back modeller, hvor forældede produktmodeller løbende erstattes og genanvendes.

Flere danske virksomheder har allerede introduceret produkt-service koncepter som et integreret element i deres tilbud. Det gælder eksempelvis Kamstrup, Novozymes, Grundfos, Radiometer, Brüel & Kjær og Haldor Topsøe. Men potentialet er langt større.
Kom og hør hvordan din virksomhed kan få kompetencerne og kapaciteten til at hæve sig over den daglige drift og få hjælp til at udvikle nye servicekoncepter til dine kunder og virksomhed.

Program

08.30 Registrering og morgenbrød

09.00 Velkomst
v. repræsentant for CenSec

09.05 Introduktion
Carsten Christiansen, Servitize.DK
Kort introduktion til Industriens Fonds nye satsning

09:20 Hvad får virksomheder ud af at arbejde med servitization
Professor René Chester Goduscheit, AU BTECH
Hvordan skabes en serviceforretning? AU BTECH har i flere år fulgt udviklingen hos virksomheder, der arbejder med serviceinnovation, og som en af de involverede forskere kommer René og fortæller om sine fund.

10:00 Case-oplæg fra virksomhed, der arbejder strategisk med service
Kommer snart
Hør, hvordan virksomheden konkret griber service an og hvor de gerne vil bevæge sig hen i fremtiden.

10.40 Kaffepause og netværk

11.00 Workshop – find dit udgangspunkt for serviceudvikling
Rune Skovsø Møller, Servitize.DK
Hvilken af de 4 servicetyper er du og hvilke teknologier kan du inddrage i en kommende produkt-servicemodel? Det hjælper Rune dig med at finde frem til her.

11:40 Hvordan kan man deltage i projektet som virksomhed?
Carsten Christiansen, Servitize.DK

11:55 Afslutning, frokost og mulighed for dialog med personer fra Servitize.DK