06-12 2018 Innovationskonference om afsluttede projekter i Inno-Pro regi

Konferencen vil dække resultaterne af de afsluttede projekter i Inno-Pro regi i de forgange fire år, og bl.a. indeholde præsentationer fra projektpartnerne Teknologisk Institut, DTU Space, Aalborg Universitet, Force Technology og Alexandra Instituttet.

Mere information om programmet vil følge over de næste par måneder.