Vækst i Rumerhvervet – afslutningskonference

I juni 2016 fik Danmark sin første nationale Rumstrategi. Den viste at der eksisterede et stort forretningspotentiale inden for rumerhvervet i Danmark. Et konsortium med flere innovationsnetværk og GTS institutter skulle på den baggrund synliggøre og hjælpe med udviklingen af forretningsmulighederne.

Nu har du mulighed for at høre, hvad de mest markante aktører inden for rumområdet i DK har arbejdet med – og hvad de kan tilbyde dig og din virksomhed. En række markante virksomheder inden for området præsenterer også deres produkter og teknologi – og giver et bud på hvad fremtiden byder på.

Konferencen finder sted den 13. december 2018 i Tycho Brahe Planetariet, Gl. Kongevej 10, 1610 København V

Program:
09.00 Registrering // kaffe

09.30 Velkomst v. Klaus Bolving, CEO, CenSec/Inno-Pro

09.35 FORCE Technology – nye tilbud til Space industrien
Hør om nye test strategier for elektronik systemer og hvordan de anvendes i praksis, herunder de mange muligheder og begrænsninger for anvendelse af 3D print teknologi til fremstilling af satellit-komponenter samt kvalitetskontrol med ikke- destruktive metoder v. Thomas Aaboe Jensen, Susanne Otto, Hans F. Larsen, Michael Honoré og Torben Haugaard Jensen

10.20 Alexandra Instituttet – anvendelse af data fra rummet
Hør om nye teknologier, der understøtter anvendelsen af data fra rummet, herunder automatiseret analyse og web-baseret visualisering af jordobservationsdata, machine learning til at genkende handlinger/mønstre i GNSS spor og cybersikkerhed i nano-satellitter v. Karsten Noe, Kristian Tølbøl Sørensen, Nikolaj Volgushev og Tejs Scharling

11.00 Kort kaffepause

11.05 Aarhus Universitet – en rumstrategi for forskning og uddannelse
På AU har flere institutter etableret et samarbejde der giver forskere og studerende nye muligheder for udvikling af rumteknologi og rumforskning og åbner for nye muligheder for samarbejde med industrien. Nanosatellitten Delphini-1 er i centrum for den nye strategi v. Hans Kjeldsen

11.35 Teknologisk Institut – satellitdata i landbruget
Præsentation af arbejdet med at anvende satellitdata i det danske landbrug – skaber det værdi eller er det varm luft? v. Lars Byrdal Kjær

Program: (forsat)

12.00 Frokost

13.00 AAU – studenterprojekter inden for rumfart
På Aalborg Universitet har rumområdet fået mere fokus de senere år – med et særligt fokus på studenterprojekter med opsendelse af egne nanosatellitter v. Jens Frederik Dalsgaard Nielsen

13.35 Space Inventor – den næste generation af satellitter
Siden 2015 har Space Inventor arbejdet med at bygge næste generation af pålidelige og højtydende nano- og mikro-satellitter. Der er fokus på mekaniske strukturer, solpaneler, batterimoduler, intelligent strømstyring, satellitcomputere, trådløs kommunikation og softwaren som binder det hele sammen v. Jakob Mølbach Nissen

14.00 Uddannelses– og Forskningsministeriet, RUM – muligheder for funding
Kontoret RUM varetager bl.a. Danmarks medlemskab af ESA og Danmarks interesser i EU’s rumprogrammer, herunder rumprogrammet i Horizon 2020. Hør om hvilke muligheder din virksomhed har for støtte og support v. Anders Møller Holmegaard

14.25 TICRA – Antenneteknologi til rumfarten – fra ’old space’ til ’all space’
Danske TICRA har i årtier været førende inden for en niche af rumfartsverdenen, og har kunder som NASA, ESA og satellitproducenter verden over. Hør om, hvordan et ’old space’ firma som TICRA ser vækstmulighederne i rumfarten. v. Michael Lumholt

14.45 DTU – Etablering af ESA BIC i Danmark
Der arbejdes på etableringen af et ESA Business Incubation Centre i Danmark, der skal
hjælpe med skabelsen af flere nye virksomheder inden for space industrien i DK v. Sune
Nordentoft Lauritsen

15.00 Afrunding / Networking / Kaffe