15/6 2021 – foreløbig dato

Censec Generalforsamling – udsat

Pga. Corona-restriktionerne kan der ikke afholdes generalforsamlingen i april iht. vedtægterne. Vi vil derfor invitere til generalforsamling, når vi igen kan mødes fysisk. Den foreløbige dato er 15/6 2021.