17. august 2023

Danske Patruljeskibe. Arrangement for potentielle partnere og leverandører

Danske Patruljeskibe har som totalleverandør fået opgaven af Forsvaret med at designe, konstruere og udruste patruljeskibe på bedst mulig måde og samtidig sikre stærk
forsyningssikkerhed for det danske forsvar. Det vil DPS gøre sammen med den danske industri, herunder den maritime industri og andre relevante industrier.

På denne dag kan man høre mere om hvad projektet går ud på, hvordan processen kommer til at forløbe, hvordan man kan blive en del af projektet, og der svares på spørgsmål.

 

Tid: Torsdag den 17. august 2023

Sted: Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, Fredericia

Pris: Gratis

Tilmeldingsfrist: 10. august 2023

Tilmelding og kontakt
Ragna Heyn Oxenløwe
dps@danskepatruljeskibe.dk

 

Program

9:00 Ankomst, registrering, rundstykke, kaffe og te
9:30 Velkomst og introduktion til Danske Patruljeskibe. Adm. Direktør Hans Schneider, Danske Patruljeskibe
9:55 FMI opdrag til DPS. Claus Lundholm Andersen, Flotilleadmiral, FMI
10:15 Krav til Patruljeskibene. Torben Mikkelsen, Kontreadmiral, Forsvarets skibsprogram
10:30 Konceptoplæg: Introduktion til patruljeskibene. Klaus Sørensen, Director Naval Products, OMT & Thomas Blom, SVP Surveillance and Mission Systems, Terma
11:15 Pause
11:30 Processen for design samt involvering af partnere og leverandører. Torben Tæstensen, Senior Manager, Procurement and Supply Chain, OMT & Per Boye Ovesen, Senior Project Manager, Terma
12:15 Afsluttende spørgsmål og afklaringer. Stil spørgsmål til et panel af dagens talere. Afrunding og på gensyn
13:00 Frokost