18. november 2020

Introduktion til udbud

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) gennemfører Introduktion til udbud i FMI onsdag den 18. november 2020.

Orienteringsmødet er et åbent arrangement, hvor alle relevante virksomheder og brancheorganisationer kan tilmelde sig. På orienteringsmødet orienterer FMI om juridiske faldgruber, udfordringer med prækvalifikationer og tilbud set fra et FMI perspektiv. Arrangementet afsluttes med en dialog omkring juridiske og kommercielle emner i relation til FMI udbudsprocesser, hvor FMI vil lytte til industriens ønsker for gennem dialog at styrke FMI udbudsmodel og praksis med en tættere kobling til industriens og erhvervslivets potentielle leverandører.

Med orienteringsmødet ønsker FMI at øge industriens og erhvervslivets kendskab til FMI, således at mulige leverandører til FMI gives en styrket indsigt i FMI anskaffelsesgrundlag og udbudsprocesser herunder forståelse for FMI rammevilkår.

Orienteringsmødet omhandler udelukkende FMI anskaffelser og udbudsprocesser og er tilrettelagt ud fra en forudsætning om, at deltagerne allerede har forståelse for gældende regler (Udbudslov og Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet). Orienteringsmødet vil således ikke behandle de grundlæggende udbudsretlige regler. FMI kan i den forbindelse henvise til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside vedrørende udbud og Bedre udbud, hvor deltagerne kan finde information om udbudsreglerne.

Tilmeldingslink samt yderligere information om informationsmødet vil kunne findes på www.fmi.dk primo september 2020. Introduktion til udbud i FMI gennemføres i FMI (Lautrupbjerg 1-5, Ballerup).