26. oktober 2023

CenSec Cybergruppe

 

Dato: 26. oktober 2023, kl. 10:00 – 11:30

Sted: Online 

Tilmelding her.

Dette cybergruppe møde vil hovedsageligt handle om, hvad vi gerne vil fremadrettet med cybergruppen. Dette er for at sikre at fokus for møderne fortsat er efterspørgselsdrevet fra virksomhedernes side, og at gruppens sammenhængskraft bevares.

 

Agenda:

10:00 – 10:10 Velkommen og status v. CenSec

10:10 – 10:40 Bordet rundt og nyt siden sidst (virksomhedsbriefing)

10:40 – 11:10 Fokus for 2024

11:10 – 11:30 Q&A

 

Hvis du har spørgsmål til mødet, kontakt venligst Sammy S. Engelbrecht, sammy@censec.dk / 45 31 19 10 63