23. november 2023

Forsvarets Rumseminar

Forsvarsakademiet (FAK), Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) inviterer den danske rumindustri til Forsvarets Rumseminar

Den danske rumindustri er i rivende udvikling og forsvaret skal med på vognen. Derfor inviterer forsvaret rumindustrien til rumseminar d. 23. november 2023 på Svanemøllens kaserne.

Formålet med seminaret er, at forsvaret og industrien skal styrke ’know-how’, samarbejdet og i fællesskab se ud i rummets fremtid.

Seminaret vil give industrien og forsvaret egen organisation et indblik i forsvarets brug af- og fremtidsversioner for rumdomænet. Ligeledes vil forsvaret gerne invitere den danske rumindustri ind til at give deres take på hvor I kan understøtte forsvaret nu og hvor I ser teknologien om 5 – 10 år.

Forsvaret har nemlig ikke svaret på alt, og vi har brug for industriens verdensklasse viden om, hvor teknologien er på vej hen, og hvor forsvaret skal fokusere i de kommende år.

Seminaret starter med oplæg fra Forsvarsministeriets myndigheder om hvor forsvaret er nu, hvad der bruges og hvad det operative behov er og bliver. Derefter inviteres alle rumvirksomheder til en 10 minutters pitch om deres virksomhed og deres take på hvor teknologien er på vej hen.

Der lagt op til en dag som hviler på dialog og tid til drøftelser mellem forsvarets sagsbehandlere og industrien.

 

Moderator ved seminaret er Henrik Navntoft Sønderskov.

 

Spørgsmål fra deltagere samt information fra virksomheder vedr. pitch sendes til Jesper Tranberg (FMI-UK-SFI15@mil.dk)

 

Læs mere og tilmeld dig her

Grundet relativt lidt plads er der kun plads til at virksomhederne tilmelder to personer.

 

Tid: 23. november 9.30-17.00

Sted: Forsvarsakademiet, Ryvangs Allé 1, Auditorium 118, 2100, København Ø

Pris: gratis

 

Program:

09:30 – 10:00 Registrering og kaffe
10:00 – 10:20 Velkomst
Generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
10:20 – 11:20 Første runde med oplæg
– Hvad er Rummet?- udfordringer og muligheder (Astrofysiker og orlogskaptajn Michael Linden-Vørnle).
– Hvilke rumambitioner kunne give mening for Forsvaret?(Major Jakob Clod Asmund, Center for Luft- og Rumoperationer,
Forsvarsakademiet).
– Forsvarets nutidige- og fremtidige operative opgaveløsning indenfor rumdomænet (Orlogskaptajn Jacob Jørgensen,
Forsvarskommandoen)
11:20 – 11:40 Pause
11:40 – 12:40 Anden runde med oplæg
– Rumteknologier til kommunikation og overvågning(Sune Nordentoft Lauritsen, CH Kapacitetscenter Space, Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse).
-Operative erfaringer (GEOINT Specialist Andreas Christoffer Lundegaard, Arktisk Kommando).
– Danmarks rumstrategi og EUs rumprogram(Anders Møller Holmegaard, specialkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet).
12:40 – 14:00 Frokost
14:00 – 17:00 Virksomhedspræsentationer og networking