Ligesom tidligere år inviterer CenSec sine medlemmer til et strategiseminar, som skal være med til at tegne retningen for CenSec fremadrettet.

I år udvides mødet med matchmaking-sessions, hvor CenSec-medlemsvirksomhederne har mulighed for at lære hinanden at kende.

Program

Tirsdag 24. september 2019
Kl. 12.00 Frokost hos Comwell Kongebrogaarden

Kl. 13.00 Velkomst og orientering om CenSec
– Velkomst og introduktion til seminar v. CEO Klaus Bolving & formand for bestyrelsen Henrik Iversen
– CenSecs status og eksterne projekter v. Klaus Bolving

Kl. 13.45 Pause m. kaffe og kage

Kl. 14.00 Ønsker fra medlemmerne
Brainstorming og drøftelse af medlemmernes ønsker og idéer herunder:
– Diskussion af fokusområderne Defence, Space & Security
– Ønsker til nye medlemsservices
– Forslag til andre nye initiativer

Kl. 15.00 Matchmaking
Baseret på ønsker i forbindelse med tilmelding sammensætter sekretariatet et program for matchmaking blandt alle tilmeldte virksomheder. Møderne vil foregå 1-1.
Kl. 16.30 Afrunding & drinks
Kl. 17.00 Konferencemiddag

Tilmelding: senest fredag 20. september kl. 12.00 via formularen nedenfor