25. april 2024

CenSec Generalforsamling

CenSec inviterer til den årlige Generalforsamling for medlemmer.

 

Dato: 25. april 2024 kl. 12-16

Lokation: Tinghallen, Tingvej 20, 8800 Viborg

Tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist fredag den 19. april 2024 kl. 12.

 

Program:

12-13: Frokost i restaurant Piano Man

13-16: Generalforsamling (LBDO lounge)

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsesformanden aflægger på CenSec’s vegne beretning
  3. Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab
  4. Gennemgang af aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
  5. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen iht. § 6
  7. Valg af suppleanter til bestyrelse. Lige år vælges 1 suppleant, ulige år vælges 1 suppleant
  8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til Charlotte Wetche, chawet@censec.dk senest den 31. marts 2024.