25. november 2021

Introduktion til udbud i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) gennemfører torsdag den 25. november 2021 Introduktion til udbud i FMI. Orienteringsmødet er et åbent arrangement, hvor alle relevante virksomheder og brancheorganisationer kan tilmelde sig. På orienteringsmødet orienterer FMI om juridiske faldgruber, udfordringer med prækvalifikation og tilbud set fra et FMI-perspektiv. Arrangementet afsluttes med en dialog omkring juridiske og kommercielle emner i relation til FMI udbudsprocesser. Informationsmødet giver endvidere en orientering om muligheder indenfor F35-industrisamarbejdet, EU’s forsvarsfond og samarbejde med NATO Support and Procurement Agency herunder danske virksomheders optagelse i agenturets Source File.

Formål

FMI ønsker at forøge virksomheders muligheder for at komme i betragtning ifm. FMI udbud ved bl.a. at gøre virksomhederne bedre i stand til at imødekomme FMI forventninger og krav i forhold til udarbejdelse af nødvendig dokumentation, som eksempelvis prækvalifikationsansøgninger mv.Endvidere ønsker FMI at øge industriens og erhvervslivets kendskab til FMI, således at mulige leverandører til FMI gives en styrket indsigt i FMI anskaffelsesgrundlag og udbudsprocesser herunder forståelse for FMI rammevilkår. Det skal i den forbindelse fremhæves, at orienteringsmødet alene omhandler FMI anskaffelser, og således ikke omhandler anskaffelser inden for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses område.

Forudsætninger for deltagelse

Orienteringsmødet omhandler særligt FMI anskaffelser og udbudsprocesser og er tilrettelagt ud fra en forudsætning om, at deltagerne allerede har forståelse for gældende regler (Udbudslov og Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet). Orienteringsmødet vil således ikke behandle de grundlæggende udbudsretlige regler.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Forsvarets Industrikontor på openforbusiness@mil.dk, senest fredag den 19. november 2021 kl. 12:00. Ved tilmelding skal oplyses: Navn, firma og e-mail adresse. I vil derefter modtage Industrikontorets kvittering for modtagelsen af tilmeldingen.

Sted

Orienteringen afholdes i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsens hovedkontor, Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup.

Program

0930-1000: Registrering i FMI reception
1000-1005: Velkomst
1005-1025: Introduktion til Forsvaret og Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse
1025-1045: Forsvarets Industrikontor og samarbejde og dialog med Industrien
1045-1100: Pause
1100-1145: Juridiske faldgruber og udfordringer ved/med udbud + Q&A
1145-1230: Let frokost
1230-1315: Forsvarets anskaffelsesprocesser + Q&A
1315-1345: Muligheder for samarbejde med NATO Support and Procurement Agency (NSPA)
1345-1400: Pause
1400-1415: F35-industrisamarbejde (Product Support Provider netværket i Danmark)
1415-1430: EU’s forsvarsfond
1430-1440: Grønt forsvar
1440-1455: Spørgeperiode/dialogmøde
1455-1500: Afrunding

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Major Torben Toftgaard Engen, Afdelingen for Internationalt og Industrielt Samarbejde, på openforbusiness@mil.dk