27 marts 2023

Debatmøde: Et styrket dansk økosystem inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd afholder i samarbejde med CenSec, Forsvarsministeriet og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab en debatrække i foråret under overskriften “Forskning, innovation og teknologiudvikling i en ny geopolitisk situation”. Kom og deltag i det første af tre debatarrangementer.

Dato: 27. marts 2023, kl. 14.00 – 16:30

Sted: Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København

Tilmeld dig her. 

 

Politisk prioritering af forskning, innovation og teknologiudvikling, der understøtter forsvaret, er nye toner i dansk forsknings- og innovationspolitik. Fraværet af en stærk tradition giver plads til udvikling af et økosystem, som kan understøtte de aktuelle behov.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd arrangerer i samarbejde med CenSec, Forsvarsministeriet og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab tre debatmøder om forskning, innovation og teknologiudvikling i en ny geopolitisk situation.

På dette første debatmøde inviteres deltagerne til at diskutere vores viden-, teknologi- og kapacitetsbehov frem mod 2040. Herefter følger en paneldebat om, hvilken rolle det danske innovationsøkosystem skal spille i forhold til at imødekomme disse behov. Er der brug for etablering af nationale forskningslaboratorier, der arbejder målrettet inden for udvalgte forskningsdagsordner eller bør man vælge en decentraliseret vej, hvor der gives udfordringsdrevne bevillinger til videnmiljøer, der også arbejder civilt? Hvilke internationale erfaringer bør danske fonde og bevillingsgivere have for øje? Hvad kan den civile forskningsfinansiering lære af forsvaret og omvendt?

  • Kim Jesper Jørgensen, Generalløjtnant og direktør, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Annemarie Falktoft, vicedirektør, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  • Chief Investment Officer Erik Balck Sørensen, Danmarks Eksport- og Investeringsfond
  • Joachim Finkielman, Underdirektør, DI Forsvar og sikkerhed
  • Rasmus Larsen, Prorektor og formand, DTU og NFC – Nationalt Forsvarsteknologisk Center
  • Moderator: Jes Broeng, Medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, Professor og direktør, DTU Entrepreneurship

 

Ved spørgsmål til eventet kontakt venligst Klaus Bolving, klaus@censec.dk