28. april 2022

CenSec Generalforsamling

Dato: 28. april 2022, 12.00 – 15.30

Lokation: Gl. Skovridergaard Hotel og konferencecenter, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

 

Vi starter med frokost kl. 12.00, efterfulgt af et oplæg fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Herefter starter generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsesformanden aflægger beretning på CenSec’s vegne
 3. Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab
 4. Gennemgang af aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
 5. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen iht. § 6
 7. Valg af suppleanter til bestyrelse. Lige år vælges 1 suppleant, ulige år vælges 1 suppleant.
 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Eventuelt

 

Tilmeld dig her.

På valg (bestyrelsens indstilling):

 • Ib Gosmer, IG Consult
 • Gert Daugaard, Hydrema
 • Thorvald Horup, Homatic Engineering
 • Niels Andersen, DTU Space
 • Rasmus Borch, Arbit Cyber Defence Systems

Ikke på valg:

 • Henrik A. Iversen, ADMG
 • Jan Bendix Engmann, PPD
 • Erik Bundgaard Christensen, Scanfiber
 • Dustin Paul Wilden, Trier Industries
 • Jens Roedsted, FORCE Technology
 • Jesper Florin, DBI
 • Anna Kierkegaard, ERST, (observatør)
 • Martin Veirum, FMI, (observatør)
 • Niels Buus, GOMspace (observatør fra DI Forsvar & Sikkerhed)

Udtræder:

Jacob Mølbach Nissen, Space Inventor

På valg (suppleant):

 • Jakob Illeborg Pagter, Sepior

Ikke på valg (suppleant):

 • John Pedersen, AAU