30. januar 2020

Workshop om HAPS – overvågningsmuligheder fra stratosfæren i Danmark

High Altitude Pseudo Satellites (HAPS) er geostationære eller quasi-stationære stratosfæriske platforme, som tilbyder et bindeled mellem de muligheder som satellitter, UAV’er og fly bidrager med.

Positioneret i den nedre del af stratosfæren, i godt 20 km højde, er de tæt nok på jorden til at levere video og billeddata i høj rumlig opløsning og samtidig langt nok væk til at afdække store landområder, kontinuerligt og i nær real tid.

De er ideelt positioneret til at komplementere og udvide satellitters kapacitet indenfor jordobservation, telekommunikation og navigation og bidrage med tidskritiske og permanente monitorerings- og kommunikationsløsninger til relativt lave omkostninger.

Det forventes derfor at HAPS platformenes alsidighed indenfor den nærme fremtid vil åbne et nyt marked indenfor fjernovervågning, og muliggøre en tidskritisk og satellitlignende overvågning, som kan understøtte og bidrage til flere statslige og private applikationer og overvågningsopgaver i forsvars- og sikkerhedsmæssigt regi, heriblandt patruljering i Arktis, overvågning af skibs- og flytrafik, grænsepatruljering, mm.

Denne workshop har tre formål:
1. At illustrere hvilke muligheder HAPS platforme bidrager med for at styrke danske myndigheders kapacitet til at udøve overvågningsopgaver i forsvars- og sikkerhedsmæssigt regi.
2. At få en dialog med fremtidige brugere om deres behov, begrænsninger og spørgsmål.
3. At kortlægge potentialet for danske virksomheder til at bidrage med relevant teknologi som kan understøtte udviklingen af HAPS platforme.

Hvorfor skal du deltage?
Du skal deltage i workshoppen hvis du har en generel interesse for teknologiudvikling indenfor fjernovervågningsløsninger og jordobservation og er nysgerrig på, hvordan HAPS platforme kan anvendes og udnyttes i Danmark. Du skal også deltage, hvis du gerne vil lære at forstå, hvordan fremtidige teknologiske løsninger kan understøtte konkrete behov for tidskritisk overvågning i en sikkerhedsmæssig kontekst.
Derudover skal du deltage hvis du hvis du gerne vil lære at forstå hvordan danske teknologiudviklingsvirksomheder kan bidrage med relevante kompetencer og produkter som kan understøtte udviklingen af HAPS løsninger og således positionere sig i et nyt kommende marked.

Hvad kommer jeg hjem med?
På workshoppen vil du som deltager blive introduceret for HAPS løsninger og lære at forstå hvad de kan bidrage med i en sikkerhedsmæssig kontekst. Du vil høre mere om de forskellige former for HAPS platforme; lære mere om mulighederne og potentialet; blive introduceret for relevante applikationer og user cases scenarier over anvendelsesmuligheder i Danmark og opnå en større indsigt i hvilke perspektiver de tilbyder, samt hvad fremtidsudsigten for teknologien er.

Workshoppen arrangeres i forbindelse med projektet ’Overvågning fra stratosfæren – danske muligheder med High Altitude Pseudo Satellites (”HAPS4DK”)’, finansieret af CenSec, og er gratis for alle deltagere.

Praktiske oplysninger:

Mødested: Park Inn by Radisson, Engvej 171, 2300 København (nærmeste metro: Femøren)

Arrangør: DHI GRAS

Sprog: Dansk/Engelsk

Tilmelding: Seneste tilmelding er fredag, den 14. januar 2020
Vi anbefaler hurtig tilmelding, da der er et begrænset antal pladser

Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, kontakt:

Mads Christensen
Projektleder

DHI GRAS
Agern Allé 5
DK-2970 Hørsholm

Tlf.: +45 45 16 92 07 (direkte) E-mail: madc@dhigroup.com

Program

08:30– 09:00  Morgenmad
09:00– 09:20  Velkomst og introduktion
Mads Christensen, Projektleder, DHI GRAS
09:20 -09:40  Hvordan passer HAPS’er ind i det generelle EO landskab?
Rasmus Borgstrøm, Man. Director, DHI GRAS
09:40 -10:00  End user perspektiv for HAPS anvendelse
Charlotte Havsteen, Forsvarets Joint GeoMETOC Support Centre
10:00– 10:25  Introduktion – AirBus Zephyr S
Jack Offerman og Benoit Maitrinal, AirBus
10:25 -10:50  Introduktion – SCEYE ONE
Mikkel Vestergaard Frandsen, SCEYE
10:50 -11:00  Kaffe/The pause
11:00 -11:50  Paneldebat
Panelister: Jack Offerman/ Benoit Maitrinal, Mikkel Vestergaard Frandsen og Charlotte Havsteen.
Moderator: Mads Christensen
11:50 -12:00  Afslutning
Mads Christensen, PM, DHI GRAS
12:00  – 13:00  Frokost