12. December 2019

Berlin Open for Business

Forsvarsattachéen ved den danske ambassade i Berlin inviterer hermed den danske forsvarsindustri til ”Open for Business” workshop samt til de nordiske forsvarsattachéers årlige julereception med nordisk julebuffet i Berlin. Programmet indeholder dels overblik og perspektiver for tysk sikkerheds- og forsvarspolitik, introduktion af større tyske forsvarsvirksomheder samt drøftelse og erfaringer for virksomheders interaktion med det tyske forsvars indløbs- og testorganisation.
Der vil efterfølgende være mulighed for networking med nordiske og tyske virksomheder samt repræsentanter for det tyske Forbundsværn, ministerium samt forsvarsattachéer fra knap 100 lande.
Deltagende virksomheders logo/julekort vil blive synliggjort gennem logo på invitation samt et diasshow under julereceptionen.

12.00 Ankomst og registrering i Felleshuset

– Velkomst og briefing vedr. status for sikkerhedspolitiske udfordringer for Tyskland og EU ved Ambassadør Friis Arne Petersen
– Briefing om seneste materielplaner ved Forsvarsattaché, Kommandør Dan B. Termansen
– Briefing ved Rheinmetall Defence (bekræftet)
– Briefing ved Krauss-Maffei Wegmann GmbH (bekræftet)
– Briefing Diehl Defence (bekræftet)
– Briefing og drøftelse vedr. BMVg Ausrüstung, Infrastruktur und Nutzung (AIN), herunder bureaukrati og hvorledes en virksomhed opnår synlighed. (Briefer udestår)
– Opsamling ved Forsvarsattache Dan B. Termansen

17.00 Netværksarrangement

Forsvarsattachéen inviterer kontakter fra tyske firmaer og organisationer som har været en del af de seneste års industribesøg arrangeret af forsvarsattachéen. Danske firmaer har tillige mulighed for at invitere egne kontakter til dette og efterfølgende julereception.

 

18.00-21.00 Julereception ved de nordiske forsvarsattachéer, Felleshuset
Julereceptionen er en højt profileret og smuk begivenhed arrangeret af de fire nordiske forsvarsattachéer i Tyskland. Mere end 400 indflydelsesrige personligheder deltager, inkl. beslutningstagere fra den nordiske og tyske forsvarsindustri, det tyske Forbundsværn og Forsvarsministerium, politikere og forsvarsattachéer fra knap 100 akkrediterede lande.

Tilmelding sker ved at udfylde dette dokument, og sende det til

 

Christian Korsgaard Körner                                                                 Forsvarsattaché Dan B. Termansen
Tlf.: +49 30 50 50 23 06                                                                       Tlf.: +49 30 50 50 23 08
E-mail: berambforsvar@um.dk
                                                         E-mail: danter@um.dk

 

Giv også meget gerne Charlotte besked, hvis I deltager (charlotte@censec.dk), så hun kan være behjælpelig med at forberede og gennemføre besøg og evt. matchmaking.

 

Fra CenSec deltager Klaus og Charlotte i dette event.