Europakommisionen indbyder til informationsmøde om call’et Challenging the Future.

Mødet afholdes den 24. juni 2019 fra 14.30-18.00 i Bruxelles. (Webstreaming er også muligt – bemærk at tilmelding stadig er nødvendig).

CenSec samt de danske EU-kontorer inviterer til et formøde samme dag om formiddagen – tid og sted kommer senere. Tilmelding sker via denne sides formular – bemærk at tidspunktet i svarmailen er foreløbigt.

Tilmelding til Europakommisionenes møde her inden den 20. juni:
https://webgate.ec.europa.eu/growth-portal/?fuseaction=e_service.get_form&interest=INTEREST53810&language=EN

Om Challenging the Future:

Challenging the Future er det sidste af de calls, der udbydes af The Prepatory Action on Defence Research (PADR) i 2019.
Call’et har midler til op til tre forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, som kan have ”a disruptive impact in a defence context”.

Projekterne må ikke vare mere end 24 måneder, og bag dem skal være tre juridiske enheder, som er uafhængige af hinanden (eksempelvis virksomheder, klynger, universiteter) fra hvert deres EU-land eller Norge.

Kravene til projektemnerne er:

• a disruptive impact in a defence context: the proposal need to clearly address how the proposed solutions would create a disruptive effect when integrated in a realistic military operation;
• radical vision: the proposal must address a clear and radical vision, enabled by a new technology concept that challenges current paradigms. In particular, research to advance on the roadmap of a well-established technological paradigm, even if high-risk, will not be funded;
• breakthrough technological target: the proposal must target a novel and ambitious science-to-technology breakthrough as a first proof of concept for its vision. In particular, blue-sky exploratory research without a clear technological objective targeting defence applications will not be funded.

Læs mere om informationsmødet her:
https://ec.europa.eu/growth/content/future-disruptive-defence-technologies-information-event_en

Læs mere om call’et her:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/padr-fddt-open-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=PPPA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Læs mere om PADR her:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pa-call-document-padr-fss-19-call-text_en.pdf