27. maj 2020

Introduktion til EMC

Måling af den elektromagnetiske emission fra produkter er vigtige at håndtere som produktdesigner, uanset om man laver radioudstyr eller køkkenmaskiner. Der er nemlig for begge produkter lovmæssige krav, som skal overholdes. Ud over de lovmæssige krav er det for radioudstyr også essentielt at verificere, at produktet lever op til de specifikationer, der er sat, blandt andet for den udstrålede effekt, effektivitet, eventuel antenne diversitet og mange andre aspekter, som er med til at sikre, at produktets tekniske performance lever op til specifikationen. Ligeledes er det vigtigt at måle emission for produkter, der ikke har en radiokommunikation. Grunden er, at det skal sikres, at produkter ikke forstyrrer miljøet mere end tilladt og derved ikke hæmmer fx Wi-Fi – eller mobiltelefonkommunikation i nærområdet.

CenSec og  FORCE Technology inviterer til et spændende arrangement rettet mod Researd & Design managers, udviklingsingeniører, samt Regulatory & Compliance Managers. Programmet er endnu under udarbejdelse, men de overordnede temaer vil være EMC – Electromagnetic Compatibilty og termomekaniske miljøtest.

Program:

1. Et teknisk fagligt indlæg som gennemgår EMC-tests iht. gældende militære standarder.

2. Et teknisk fagligt indlæg om EMC ekstremtest, hvor testniveauerne er så meget som op til fem gange gældende standarder.

3. Et teknisk fagligt indlæg om termomekaniske miljøtest i forsvarsindustrien.

4. En besigtigelse af FORCE Technologys testfaciliteter med speciel relevans for forsvarsindustrien.

Reservér datoen:
27. maj 2020, klokken 10:00 – 12:30

Arrangementet foregår ved Force Technology, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm
Mere information følger.

This privacy policy explains how CenSec processes the personal data you provide, when you register for events on our website. The personal data we collect are needed to provide you with information before, during and after the event. We use your personal data, i.e. name, email and phone number to contact you with further information regarding the specific event, including the list of participants (name, title, company) before and after the event on the event website and/or direct email. In relation to documentation and promotion of this and upcoming events, we can choose to take photos from the day that can be used on LinkedIn and our website.

We also use your data for the promotion of our other events, that we find could be of interest to you. You can at any given time unsubscribe from this information by contacting our secretariat. See our webpage for more information www.censec.dk/en//contact. You have the right to know which information CenSec has about you, and to have them corrected or even deleted, if CenSec has no further reason to keep them. You have the right do deny the use of your data for any promotion of other events. CenSec stores information about participants in our events as documentation to the extent that our projects require it. CenSec also discloses company information such as company name, address and company registration number (CVR number) to the Danish Agency for Science and Higher Education and their database called InnovationDanmark. The InnovationDanmark database is used solely for statistical and scientific purposes.

The legal unit responsible for your data is:

CenSec, N.O. Hansens vej 4, DK-7470 Karup

VAT 30629809.

By signing up for this event, you accept the abovementioned conditions.