26. november 2020

Megatrendskonference

Bemærk, at det er venteliste til dette event. Skriv dig på listen her https://atlant.dk/kalender/2020/megatrendskonference-2020-venteliste/

CenSec og Atlantsammenslutningen inviterer til Megatrendskonference 2020, som afvikles på Frederiksberg Slot den 26. november 2020.

Emnerne for konferencen omfatter bl.a. den nye verdensorden; Danmarks position i rummet; nye forsvarskompetencer; rumteknologi; løsninger til fremtidige forsvars- og cyberudfordringer; nanosatellitter; Big Data; crypto; laser; træning og simulation.

 

Indskrivning
Projektleder Nina Axelsen
Atlantsammenslutningen
0900-1015 Del 1 – Velkomst og introduktion
0900-0905  

Velkomst
Formand, borgmester John Dyrby Paulsen
Atlantsammenslutningen

0905-0935  

Dansk forsvar i fremtiden – åbning af konferencen
Forsvarsminister Trine Bramsen

0935-0955  

Forskning i fremtidens sikkerhedsteknologi
Prorektor Rasmus Larsen
DTU

0955-1015  

Defence Skills – sikring af fremtidens kompetencer
Direktør Klaus Bolving
CenSec

1015-1030  

Pause

1030-1200  

Del 2 – Megatrends, the New World Order, and technology

1030-1100  

Megatrends and the New World Order (oplægget formidles på engelsk)
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe
Atlantsammenslutningen

1100-1130  

The United Kingdom and megatrends (oplægget formidles på engelsk)
NN

1130-1200  

Accelerating leading commercial technology to solve future defence and cyber challenges (oplægget formidles på engelsk)
NN

1200-1230  

Frokost

1230-1400  

Del 3 – Space – det nye rumkapløb

1230-1245  

Forskningsgennembrud i rumteknologi i løbet af de kommende 20 år
Astrofysiker, chefkonsulent, ph.d. Michael Linden-Vørnle
DTU Space

1245-1300  

Non-cooperative Target Detection
John Leif Jørgensen*

1300-1315  

Rumkikkerter
Direktør Carsten Jørgensen
Terma

1315-1330  

Rummet for alle – nanosatellitter og sværme
Forretningsudviklingsdirektør Jane Ribergaard Holm
GomSpace

1330-1345  

Avancerede komponenter i rummissioner
Business Director – Defence & Space Lars Gregersen
Flux A/S

1345-1400  

Rumvåben
Major Karsten Marrup
Forsvarsakademiet

1400-1415  

Pause

1415-1540  

Del 4 – Cyber og kunstig intelligens

1415-1430  

Den nye kvanterevolution
Professor, ph.d. Klaus Mølmer
Aarhus Universitet

1430-1445  

Kan man konstruere ubrydelige koder og netværk?
Head of Security Lab, ph.d. Gert Læssøe Mikkelsen
Alexandra Instituttet

1445-1500  

Artificial Intelligence (AI) og Machine Learning
Professor, ph.d. Christina Lioma
Københavns Universitet

1500-1515  

Håndtering af Big Data – den afgørende faktor
IBM Security Cisco Alliance Manager Europe Niels Bjørn Andersen
IBM Security

1515-1530  

Fremtidens øvelsesterræn
Forretningsudviklingsdirektør Hans Lindgren
Saab AB Training & Simulation

1530-1540  

Spørgsmål

1540-1545  

Konferenceafslutning
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe
Atlantsammenslutningen

1545-1645  

Reception

   

*) Afventer endeligt tilsagn.

Tilmelding

Den 20. september 2020 kl. 1400 blev det maksimale deltagerantal, jf. gældende covid-19-bestemmelser, nået. Atlantsammenslutningen og CenSec er naturligvis glade for, at Megatrendskonference 2020 er blevet lidt af et tilløbsstykke, men vi er også kede af, at vi kommer til at skuffe dem, der gerne ville overvære konferencen. Erfaringen viser imidlertid, at der er chance/risiko for forfald; og derudover håber vi på, at covid-19-restriktionerne kan blive ændret i et sådant omfang, at det er muligt at lukke flere gæster ind i Ridehuset. Atlantsammenslutningen og CenSec har besluttet at oprette en venteliste, idet vi vil opfordre til, at interesserede i Megatrendskonference 2020 tilmelder sig via online-tilmeldingssystemet.

Tilmelding og registrering vil foregå online via Atlantsammenslutningens hjemmeside.

Der er fastsat et deltagergebyr på kr. 250,00.

Til brug for din indbetaling af deltagergebyr vil faktura blive sendt til den e-mail, der er oplyst. Ved registrering af betaling af deltagergebyr vil endelig bekræftelse på deltagelse i Megatrendskonference 2020 blive tilsendt.

Spørgsmål

Såfremt der måtte være spørgsmål til konferencen, er duvelkommen til at kontakte sekretariatschef Niels-Ole Mannerup – gerne via e-mail nioma@atlant.dk.

Praktiske forhold

Sted: Frederiksberg Slot
Dato: 26. november 2020
Tid: Kl. 0900-1545 med indskrivning kl. 0830-0900
Tilmeldingsfrist: 20. november 2020
Tilmelding: Online.
Pris: Kr. 250,00.

Frokost er inkluderet i konferencen.

Når Atlantsammenslutningen har registreret tilmelding, vil der snarest derefter blive udsendt en personlig bekræftelse til den e-mail, hvorfra tilmeldingen er modtaget.

Umiddelbart op til arrangementets afholdelse vil et særligt adgangskort blive tilsendt.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil kun tilmeldte, der kan fremvise det særlige adgangskort samt id-kort med billede, kunne få adgang til Frederiksberg Slot.

For at lette adgangen til Frederiksberg Slot opfordres alle til at komme i god tid.

Adgangsforhold til Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot huser Hærens Officersskole, som er underlagt Forsvarsakademiet; og derfor er slottet militært område. Det betyder, at adgangen til Frederiksberg Slot er begrænset, idet adgang kun er muligt med et særligt adgangskort samt id-kort med billede. Id-kort med billede skal således forevises den militære vagt ved indgangen til Frederiksberg Slot, idet den militære vagts anvisninger i øvrigt altid vil være at følge.

Parkeringsforhold på Frederiksberg Slot

Der er ikke mulighed for at parkere på Frederiksberg Slot.

Frederiksberg Kommune har muliggjort bilparkering. Det kan der læses mere om på ParkeringsInfo (klik her).

Derudover kan der henvises rejseplanen.dk, idet der er gode transportmuligheder ved anvendelse af især bus og metro.