Rumbaseret infrastruktur – systemløsninger i rummet

Rumteknologien udvikler sig hastigt og stadig flere anvendelsesmuligheder er forretningsmæssigt attraktive herunder hele infrastrukturer til kommunikation, navigation og jordobservation mm., hvor en klassisk jordbaseret løsning ikke er farbar.

Med afsæt i vores succesfulde kick-off-konference inviterer vi med dette arrangement til kompetence- og videnopbygning omkring systemløsninger i rummet. Vi ser på hvad der faktisk er muligt og giver eksempler på hvorledes en række løsninger er ved at blive frembragt i større skala.

Arrangementet foregår den 15. maj 2018 hos Danmarks Tekniske Universitet, Matematiktorvet, Kgs. Lyngby, auditorium 44 bygning 303

 

09.30 – 10.00  Registrering og kaffe

10:00 – 10:05  Velkomst og indledning

10:00 – 10:30  The new space approach
Jens Frederik Dalsgaard Nielsen, Lektor, AAU

10:30 – 11:00   New space business solutions
Annette Marquart, Sales Manager, GomSpace

11:00 – 11:15   Kaffepause

11:15 – 11:40   ARSARNERIT – arktisk ruminfrastruktur
Flemming Hansen, Konsulent, DTU Space

11:40 – 12:05  Business case – udfordringer og løsninger
Kristian Davidsen, CEO TelePost Grønland

12:05 – 12:35  Ulloriaq
Annette Marquart, Sales Manager, GomSpace

12:35 – 13:15  Frokost

13:15 – 13:45  Galileo systemet – en ruminfrastruktur med potentiale
Per Kolbeck Nielsen, Civilingeniør, Geografiske systemer, SDFE

13:45 – 14:15 Tapas – en åben testplatform for Galileo
Per Lundahl Thomsen, Chefkonsulent, DTU Space

14:15 – 14:45  Copernicus-systemet- et hav af data
Inge Sandholt, direktør, Sandholt ApS

14:45 – 15:15  Afrunding og networking

 

Spørgsmål rettes til poul-erik@censec.dk Se også vores øvrige arrangementer