Udnyttelse af satellitdata – for et bedre miljø

Sidste tilmelding til dette event er den 26. februar kl. 12.00.

Kom og hør om mulighederne for udnyttelse af data fra rummet.

Den hurtige teknologiske udvikling gør det muligt at tilbyde nye smarte produkter og services ved brug af de mange former for data fra rummet. Udover de almindelige kendte billeder i større opløsning findes der nu observationsdata, der muliggør udvikling af mere avancerede services og produkter, til brug for overvågning, drift og planlægning. Særligt inden for miljøområdet kan mange af disse nye produkter og services finde anvendelse.

Tidspunkt: Torsdag den 1. marts 09.30 – 13.00.

Sted: Park Inn Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S.

NB. Metrostationen Femøren stopper lige ved hotellet.

Det er gratis at deltage, men der opkræves et no-show fee på 500 kr. i tilfælde af udeblivelse.

Spørgsmål til anders@censec.dk

Tilmelding:Program

09.30-10.00 Registrering// kaffe og networking

10-10.05 Velkomst

10.05- 10:30 Copernicus satellitbilleder og kunstig intelligens
v. Karsten Østergaard Noe, Alexandra Instituttet

Om jordobservationsdata fra EU’s Copernicus satellit-program og hvordan man kommer i gang med at bruge disse data. Desuden ser vi eksempler på hvordan information kan uddrages fra satellitbillederne ved brug af avanceret billedanalyse og kunstig intelligens.

10:30-11:00 Hvilke ekstra ting kan vi få fra satellitterne?
v. Flemming Hansen, DTU Space

I dag kan vi få billeder i høje opløsninger og bestemme positioner meget nøjagtigt. Flemming Hansen fortæller om den nyeste udvikling inden for dette felt.

11.00 Pause

11.15 – 11.35 Anvendelse af radar-satellitdata til overvågning af vertikale landbevægelser 
v. Joanna Fredenslund Levinsen, SDFE

11.35 – 12.00 Satellitdata til løsning af grønt miljø og myndighedsopgaver
v. Erik Prins, Prins Engineering

Om anvendelse af satellitdata i samarbejde med myndigheder til registrering af biodiversitet i åbne landskaber, skove og Natura 2000 områder. Anvendelse til havs og kortlægning af skov i Danmark samt modellering af den danske biodiversitet.

12.00 – 12.30 Eksempler på aktuelle behov for værktøjer til effektiv overvågning af utilsigtede lækager og udslip
v. Simon Baagø Andersen, CLEAN

12.30 – 13.00 Hvordan satellitbilleder gør nytte indenfor miljø overvågning
v. Rasmus Borgstrøm, DHI Gras

Hvad kan satellitbilleder bruges til indenfor miljøovervågning? Igennem præsentationen vises eksempler fra mere end 15 års erfaring med at omdanne satellitdata til brugbar information, til gavn for overvågning af terrestriske og marine naturressourcer

13.00 – 13.30 Frokost og networking