Rumstudietur til Toulouse

Kom med på studietur til Toulouse og mød nogle af de mest markante franske aktører indenfor rumfartsområdet – specielt forskningsinstitutioner og virksomheder. Som deltager får du mulighed for en introduktion til det franske rumagentur CNES, og mød nye kunder, leverandører og samarbejdspartnere – både blandt de største aktører men også blandt underskoven af SMV’er.

Studieturens målgruppe er danske organisationer, forskere og virksomheder og andre, der arbejder inden for rumfartsområdet – både upstream og downstream.

Besøget arrangeres af Inno-Sec som led i den samarbejdsaftale, Styrelsen for Forskning og Uddannelse indgik med det franske rumagentur, CNES, i 2018.

Hvis du og din virksomhed/organisation er interesserede i at deltage i ovenstående arrangement, så kontakt:

Anders Laustsen på anders@censec.dk eller tlf. 52 13 15 42.

Tilkendegivelse af interesse opfattes ikke som endelig tilmelding. Da programmet stadig er under udarbejdelse, vil vi også gerne høre, hvis du har ønsker til virksomheder eller organisationer i Toulouse som kunne være interessante at inkludere i programmet, eller om der er bestemte virksomheder, organisationer, universiteter og andet i Toulouse området, som I gerne vil skabe kontakt til.

Tirsdag 21. maj: • Ankomst til Toulouse

Onsdag 22. maj: • Møde med Head of the Space Center & the Director for Innovation, Applications & Science (CNES)

• Space Center tour (bl.a. besøg hos CREALAB og CADMOS) og møde med Space App eksperter (CNES)
(CREALAB er et center med fokus på innovative og disruptive ideer/koncepter/projekter, der befinder sig i en tidlig fase. CADMOS er et center for udvikling af udstyr til brug i vægtløshed og fungerer
desuden, som kontrolcenter for anvendelsen af udstyret.)

• Møde med Space klyngen Aerospace Valley

Frokost med entreprenører (som led i besøget hos Aerospace Valley)
(Aerospace Valley Cluster – der med 820 medlemmer er Frankrigs stærkeste klynge indenfor luft- og rumfart samt indlejrede elektroniske systemer. Organisationen repræsenterer de største rumfartsvirk somheder i Europa som for eksempel. Airbus og Thales – men har også igangsat initiativet “NewSpace Factory”, der samler en række mindre virksomheder specialiseret i rumfart

• Besøg hos Innovationscenteret B612

Torsdag 23. maj • Besøg hos Airbus Defence and Space og/eller Thales Alania

• Hjemrejse om aftenen