Inden for Forsvar arbejder vi med:

Land, naval og air, hvor vi fokuserer på:

Udbud:
Hver uge udsender vi en udbudsliste til vores medlemmer. Hvis du har spørgsmål til listen, kontakt Klaus Bolving på klaus@censec.dk

Industrielt samarbejde:
Vi bringer samarbejdsmuligheder på tværs af virksomhederne frem i lyset.

Salgsleads:
Da vi løbende er i kontakt med både nationale som internationale virksomheder, har vi fingeren på pulsen og sender løbende leads videre til vores medlemsvirksomheder.
Product Support Provider Netwok – Censec

Inden for Rum arbejder vi med:

Autonome systemer:

Brødtekst

Space upstream:

Brødtekst

Space downstream:

Brødtekst

I juni 2016 fik Danmark sin første rumstrategi, hvilket øger forretningsmulighederne inden for området kraftigt  – både for up-stream og down-stream virksomheder.

CenSec vil løbende afholde workshops inden for hovedområderne up-stream, nano-satelitter, down-stream/satellitdata, ruminfrastruktur/systemløsninger og præcisionslandbrug.

Inden for Sikkerhed arbejder vi med:

Homeland Security:
Siden 2014, har CenSec afholdt en årlig konference med Homeland Security som overordnet tema. Følg med under Events.

Cyber Security:
Vi afholder events med fokus på cyber security.
Vi faciliterer en lukket netværksgruppe kaldet “CenSec’s Cybergruppe”, hvor fokus er på erfaringsudveksling og videndeling blandt vores cyber security aktører.

Critical infrastructure:
Sikring af kritisk infrastruktur er et gennemgående tema for mange af vores arrangementer under vores sikkerhedsdomæne.

Klassificeret netværk:
Vi driver Danmarks eneste netværk for klassificerede produkter og services.

Internationalisering:
I CenSec arbejder vi løbende på at udvide vores netværk til andre europæiske og internationale klynger og foreninger, til gavn for vores medlemmer. I samarbejde med de danske innovationscentre, ambassader og eksportråd, arrangerer vi ture med fokus på B2B og match-making.