Inno-Pro er et netværk for virksomheder inden for blandt andet avanceret materiel, specialiseret metal- og materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og kommunikationsløsninger samt andre højteknologiske forretningsområder.

Partnerne i Innovationsnetværket, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Alexandra Instituttet, FORCE Technology og CenSec har særlige kompetencer og internationale netværk inden for en række fagområder, som kan styrke Danmarks produktionsvirksomheder.

Kompetencerne er funderet i danske styrkepositioner, hvor der gælder ekstraordinære høje kvalitets- og managementkrav eksempelvis rum-, forsvars- og jernbaneteknologi. Fælles for områderne er, at der er en nultolerance overfor fejl. Dette miljø og disse ekstraordinære høje kvalitetskrav oparbejder viden og kompetencer, der er relevante for virksomheder, små som store, med højværdiproduktion eller som benytter avancerede produktions­teknologier og/eller processer – herefter højværdi produktionsvirksomheder.

Innovationsnetværket for Produktion

MEDLEMSFORDELE
Et medlemskab af Innovationsnetværket for Produktion indeholder følgende fordele:
– Opdateret viden om den nyeste udvikling inden for avanceret produktion
– Mulighed for deltagelse i innovationsprojekter i samarbejde med én eller flere af netværkets partnere indenfor områderne sikkerhed og risikostyring, kvalitetsstyring. human factor, teknologi og processer, samt forretningsmodeller indenfor højværdiproduktion
– Kontakt til virksomheder og mulige samarbejdspartnere.
– Deltagelse i konferencer, machmaking, samt seminarer om produktionsrelevante temaer.
– Mulighed for at trække på partnernes viden og specialekendskab.

MEDLEMSPRIS
Et medlemskab af Innovationsnetværket for Produktion koster årligt DKK 3.000,- (ekskl. moms).

KONTAKT
For mere information om Innovationsnetværket for Produktion kontakt CenSec’s sekretariat:

CenSec
N.O. Hansens Vej 4
DK-7470 Karup
Tlf.: 52131541
Mail: info@censec.dk
www.censec.dk
Se CenSec’s medarbejdere

STYREGRUPPEN FOR INNO-PRO
PAJ Consult, Poul-Arne Jensen, paj@pajconsult.dk

Alexandra Instituttet, Gert Mikkelsen, gert.l.mikkelsen@alexandra.dk

Force, Maria Strandesen, mzs@force.dk

Teknologisk Institut, Knud-Erik Hilding Hamann, khi@teknologisk.dk

Aalborg Universitet, Kjeld Nielsen, kni@m-tech.aau.dk

Danmarks Tekniske Universitet, Sune Nordentoft Lauridsen, snl@space.dtu.dk

Necas A/S, Ib Gosmer, ib@necas.com

Homatic A/S, Thorvald Horup, th@homatic.dk

VORES FORMÅL

Danske produktionsvirksomheder er under pres. Det er derfor en stigende udfordring for danske virksomheder at fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark, hvor der er høje krav til virksomhedernes miljøbevidsthed, arbejdsmiljøforhold m.v.

Formålet med Innovationsnetværket for Produktion er at bygge bro mellem videninstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik på at forbedre Danmarks konkurrenceevne og sikre blivende arbejdspladser.