Projekter i Inno-Sec

Opbygningen af en autonom infrastruktur, der fuldt integrerer anvendelsen af autonome systemer i den eksisterende infrastruktur, kræver trafikstyring. Systemer i denne kategori (UTM: Unmanned Traffic Management) er under udvikling, men der er fortsat en lang række uløste og endda uafklarede problemstillinger i denne sammenhæng, der kræver en betydelig forsknings- og udviklingsmæssig indsats i tæt samarbejde med de virksomheder, der er spydspidser på området.

Deltagervirksomheder: Unifly A/S, Copenhagen Robots

 

Kontaktperson hos ansøger: Niels Andersen

Email: na@space.dtu.dk  – Tlf.: 45 25 97 83

Projektet vil udvikle og formidle innovationsmuligheder omkring modellering, komponentudvikling, produktion og overfladebehandling af komplicerede 3D printede komponenter der bruges til overførsel af elektromagnetiske signaler og effekter. F.eks. bølgeledere, filtre og antenner. Disse komponenter anvendes i fly, forsvarsmateriel, kommunikationsanlæg og i space-applikationer samt inden for Big Science markedet.
Deltagervirksomheder: TICRA, Elplatek, GomSpace, Terma, DTU Space

Kontaktperson hos ansøger: Troels B. Andersen
Email: tbea@teknologisk.dk – Tlf..: 72 20 16 89

The overall purpose of this project is to help realize the significant two-digit growth potential in the 200 company strong Danish space sector – which includes a high number of SMEs – through knowledge dissemination, internationalization and match making. The project activities will enable corporate innovation and business development through access to new knowledge and potential new suppliers, customers and collaboration partners.

Deltagervirksomheder: NECAS, GateHouse, HYTEK, SpaceCom

Kontakt: Sune Nordentoft Lauritsen
Email: snl@space.dtu.dk – Tlf.: 45 25 97 21

I 2018 blev CenSec godkendt som Innovationsnetværk for Sikkerhed, ét af i alt 17 innovationsnetværk i Danmark.

Inno-Sec kan hjælpe virksomheder inden for Defence, Space og Security med at finde samarbejdspartnere blandt forskere, andre virksomheder og eksperter både i Danmark og i udlandet.

Det kan blandt andet ske ved at …

  • Hjælpe virksomheder med at omsætte idéer til innovation.
  • Være sparringspartnere i forhold til udvikling af de problemer, virksomhederne står med.
  • Give virksomheder adgang til et omfattende netværk af forskere på universiteter, i GTS-institutter og i andre virksomheder.
  • Give overblik over og skabe kontakt til det offentlige system, som leverer rådgivning og økonomisk støtte til forskning og udvikling.
  • Være et springbræt til internationalisering.

Hvad laver innovationsnetværkene helt konkret?

  • Sætter udviklingsprojekter i gang inden for netværkets emne.
  • Arrangerer konferencer, seminarer, workshops om emner, der interesserer netværkets medlemmer.
  • Hjælper til med relevant fundraising.
  • Udgiver nyhedsbreve og andre typer informationer om nye tendenser og forskningsresultater.
  • Arrangerer studieture mv. i udlandet for danske virksomheder.

Hvem kan deltage i innovationsnetværkene?

Innovationsnetværkene er åbne for alle interesserede virksomheder i Danmark.

Hvordan er innovationsnetværkene finansieret?

Virksomheder skal selv finansiere deres deltagelse i innovationsnetværkenes aktiviteter. De timer virksomhederne bruger skal registreres og indgå i det samlede innovationsnetværks budget.

Ministeriet medfinansierer op til halvdelen af innovationsnetværkenes aktiviteter.

Ministeriets penge går til f.eks. etableringen af et sekretariat, konkrete samarbejdsprojekter inden for forskning, uddannelse, videnspredning, matchmaking mv. Den anden halvdel skal netværkene selv skaffe fra f.eks. private virksomheder og andre offentlige myndigheder.

Har du en god idé til et innovationsprojekt?  Udfyld skemaet nedenfor og lad os høre den!

Ansøgningsskema til Inno-Sec

Inno-Sec styregruppe:

Knud Erik Hilding-Hamann, Teknologisk Institut

Thomas Aaboe Jensen, FORCE Technology

Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet

Rasmus Eskerod Borgstrøm, DHI Gras

Lars Porskjær Christensen, Aalborg Universitet

Niels Andersen, DTU Space

Thomas Toftegaard, Aarhus Universitet

Jesper Florin, Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut

Ib Gosmer, Necas

Claus Larsen, Atos

Dennies Olesen, Saab Danmark

 

Kontakt

Netværksleder: Klaus Bolving 5213 1540 – klaus@censec.dk

Projektleder: Anders Laustsen 5214 1542 – anders@censec.dk