Projekter i Inno-Sec

Opbygningen af en autonom infrastruktur, der fuldt integrerer anvendelsen af autonome systemer i den eksisterende infrastruktur, kræver trafikstyring. Systemer i denne kategori (UTM: Unmanned Traffic Management) er under udvikling, men der er fortsat en lang række uløste og endda uafklarede problemstillinger i denne sammenhæng, der kræver en betydelig forsknings- og udviklingsmæssig indsats i tæt samarbejde med de virksomheder, der er spydspidser på området.

Deltagervirksomheder: Unifly A/S, Copenhagen Robots

 

Kontaktperson hos ansøger: Niels Andersen

Email: na@space.dtu.dk  – Tlf.: 45 25 97 83

Projektet vil udvikle og formidle innovationsmuligheder omkring modellering, komponentudvikling, produktion og overfladebehandling af komplicerede 3D printede komponenter der bruges til overførsel af elektromagnetiske signaler og effekter. F.eks. bølgeledere, filtre og antenner. Disse komponenter anvendes i fly, forsvarsmateriel, kommunikationsanlæg og i space-applikationer samt inden for Big Science markedet.
Deltagervirksomheder: TICRA, Elplatek, GomSpace, Terma, DTU Space

Kontaktperson hos ansøger: Troels B. Andersen
Email: tbea@teknologisk.dk – Tlf..: 72 20 16 89

The overall purpose of this project is to help realize the significant two-digit growth potential in the 200 company strong Danish space sector – which includes a high number of SMEs – through knowledge dissemination, internationalization and match making. The project activities will enable corporate innovation and business development through access to new knowledge and potential new suppliers, customers and collaboration partners.

Deltagervirksomheder: NECAS, GateHouse, HYTEK, SpaceCom

Kontakt: Sune Nordentoft Lauritsen
Email: snl@space.dtu.dk – Tlf.: 45 25 97 21

Formålet med projektet vil være at skabe den innovationsmæssige ramme for udviklingen af en algoritme der kan honorere ovenstående krav med udgangspunkt i allerede eksisterende P2P-algoritmer såsom FastTrack eller lignende.
Her forstås den innovationsmæssige ramme som en gruppe af relevante vidensinstitutioner og virksomheder, der aktivt vil engagere sig i udvikling af ”proof-of-concept” for en sådan algoritme.

Deltagervirksomheder: Rambøll, Copenhagen Robotics
Morten Skov Jørgensen
Email: morten.skov@alexandra.dk – Tlf..: 21 13 57 07

I dette projekt er formålet at identificere relevante statslige og kommercielle aktører i Danmark som med fordel vil kunne anvende HAPS baserede services, samt opstille konkrete use-case scenarier over anvendelsesmuligheder i Danmark og i Arktis. Det primære fokusområde vil være indenfor forsvar- og sikkerhedsmæssige applikationer samt tilknyttede brancher. Samtidig vil projektet identificere og evaluere kommercielt tilgængelige payload komponenter (Heriblandt, optiske sensorer, Synthetic Aperture Radar (SAR), multispektrale sensorer, kommunikationssystemer, mm.) som med fordel vil kunne anvendes på HAPS platforme, for at adressere de konkrete behov blandt de relevante brugergrupper i Danmark.

Deltagervirksomheder: GOMspace, TICRA, Terma, Danish Aerospace Company, Københavns Lufthavne, Aalborg havn, MAERSK, Vestas, Siemens, SEMCO maritime, Ørsted (alle TBC)

Faglig projektstyring
Kontaktperson hos ansøger: Lars Boye Hansen
Email: lbh@dhigroup.com – Tlf..: 26 16 31 10

Projektets formål: at tilvejebringe indsigt i opmærksomhedsrelaterede problemer, som kan have indflydelse på sikker kørsel og uheldsforekomst relateret til udrykningskørsel, hvor responstid og sikkerhed er nøglefaktorer.

Nye teknologier til måling af fysiologiske reaktioner, blandt andet eye tracking, kan give indsigt i, hvad mennesker sanser og oplever, hvilken psykologisk tilstand de befinder sig i og hvordan de vil reagere og træffe beslutninger i pressede situationer ved f.eks. ved udrykningskørsel.

Deltagervirksomheder
Falck, FDM Sjællands ringen, iMotions, Rigspolitiet, Hovedstadens Beredskab, Beredskabsstyrelsen
Erhvervsskolen Nordsjælland

Faglig projektstyring

Kontaktperson hos ansøger: Nils Toft

Email: nito@force.dk – Tlf..: 43 25 07 18

 

I 2018 blev CenSec godkendt som Innovationsnetværk for Sikkerhed, ét af i alt 17 innovationsnetværk i Danmark.

Inno-Sec kan hjælpe virksomheder inden for Defence, Space og Security med at finde samarbejdspartnere blandt forskere, andre virksomheder og eksperter både i Danmark og i udlandet.

Det kan blandt andet ske ved at …

  • Hjælpe virksomheder med at omsætte idéer til innovation.
  • Være sparringspartnere i forhold til udvikling af de problemer, virksomhederne står med.
  • Give virksomheder adgang til et omfattende netværk af forskere på universiteter, i GTS-institutter og i andre virksomheder.
  • Give overblik over og skabe kontakt til det offentlige system, som leverer rådgivning og økonomisk støtte til forskning og udvikling.
  • Være et springbræt til internationalisering.

Hvad laver innovationsnetværkene helt konkret?

  • Sætter udviklingsprojekter i gang inden for netværkets emne.
  • Arrangerer konferencer, seminarer, workshops om emner, der interesserer netværkets medlemmer.
  • Hjælper til med relevant fundraising.
  • Udgiver nyhedsbreve og andre typer informationer om nye tendenser og forskningsresultater.
  • Arrangerer studieture mv. i udlandet for danske virksomheder.

Hvem kan deltage i innovationsnetværkene?

Innovationsnetværkene er åbne for alle interesserede virksomheder i Danmark.

Hvordan er innovationsnetværkene finansieret?

Virksomheder skal selv finansiere deres deltagelse i innovationsnetværkenes aktiviteter. De timer virksomhederne bruger skal registreres og indgå i det samlede innovationsnetværks budget.

Ministeriet medfinansierer op til halvdelen af innovationsnetværkenes aktiviteter.

Ministeriets penge går til f.eks. etableringen af et sekretariat, konkrete samarbejdsprojekter inden for forskning, uddannelse, videnspredning, matchmaking mv. Den anden halvdel skal netværkene selv skaffe fra f.eks. private virksomheder og andre offentlige myndigheder.

Har du en god idé til et innovationsprojekt?  Udfyld skemaet nedenfor og lad os høre den!

Ansøgningsskema til Inno-Sec

Inno-Sec styregruppe:

Knud Erik Hilding-Hamann, Teknologisk Institut

Thomas Aaboe Jensen, FORCE Technology

Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet

Rasmus Eskerod Borgstrøm, DHI Gras

Lars Porskjær Christensen, Aalborg Universitet

Niels Andersen, DTU Space

Thomas Toftegaard, Aarhus Universitet

Jesper Florin, Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut

Ib Gosmer, Necas

Claus Larsen, Atos

Dennies Olesen, Saab Danmark

Thomas Galasz Nielsen, Forsvarsakademiet

 

 

Kontakt

Netværksleder: Klaus Bolving 5213 1540 – klaus@censec.dk

Projektleder: Anders Laustsen 5214 1542 – anders@censec.dk

Better Tag Cloud