Jobopslag:

Danmarks nationale sikkerhedsklynge søger en erfaren og dynamisk projektleder

I takt med en stigende projektportefølje hos den nationale sikkerhedsklynge, søger vi en projektleder til at varetage et 4-årigt nationalt cybersikkerheds-projekt, som CenSec er projektkoordinator for. Projektets primære bidrag er udvikling og drift af et bredt fagligt netværk på cybersikkerhedsområdet samt håndtering af en projektpulje.

Projektlederen vil være ansvarlig for alle aspekter af projektet, herunder projektstyring, koordinering, kommunikation og projektøkonomi. Dette indebærer gode kommunikative egenskaber, da du vil være i dialog med en alsidig skare af interessenter. Du vil blive en del af et velfungerende og dynamisk sekretariat, som understøtter og hjælper hinanden på tværs af opgaverne.

CenSec er Danmarks officielle innovationsklynge inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien i Danmark. Sekretariatets ansatte har som deres primære opgaver at facilitere innovation, forretning, events, samarbejdsprojekter og netværk.

CenSec blev grundlagt i 2004 og har gennem årene opbygget et omfattende dansk og internationalt anerkendt netværk, som skal vedligeholdes og udvikles gennem et professionelt og tillidsbaseret netværksarbejde inden for sikkerhedsområdet.

Jobbet

Som vores nye projektleder bliver din primære funktion at drive det nye projekt, som forventes at starte op 1. januar 2024. CenSec er projektkoordinator for projektet, og der forventes en hurtig eksekvering på opgaverne. Du skal derfor være i stand til at kunne danne dig et overblik, afholde regelmæssige styregruppemøder, eksekvere på egne opgaver samt holde et aktivt øje med projektøkonomien.

Du vil få et selvstændigt og afvekslende job i en internationalt orienteret organisation, hvor der bliver lagt stor vægt på faglighed og handlekraft hos den enkelte. Du forventes at have lyst og evner til at tage ejerskab og ansvar, samt præge og udvikle dine arbejdsopgaver.

Stillingen er en nyoprettet funktion, hvor du vil arbejde sammen med nuværende medarbejdere, som allerede har indblik i projektet. Der vil derfor være god mulighed for sparring og input.

Stillingen refererer til CenSecs direktør og opgaverne løses både selvstændigt og i samarbejde med sekretariatets øvrige medarbejdere.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:

 • Projektstyring og koordinering
 • Opbygning af netværk i såvel Danmark som udlandet
 • Udvikling af IT-database til håndtering af fagligt netværk og udbudte projektmidler
 • Formidling og kommunikation om projektet til eksterne interessenter
 • Projektøkonomi og afrapportering
 • Samarbejde med relevante aktører i økosystemet nationalt og på europæisk niveau

Din profil

Du må gerne have et indblik i sikkerhedsindustrien med særligt fokus på cybersikkerhed og EU-programmer, men vigtigst er det, at du har motivation og gå-på-mod til at omsætte dine kompetencer i en klyngeorganisation. Du har gode kommunikationsevner, er god til at netværke og har erfaring med at samle og engagere forskellige aktører, da meget af dit arbejde vil bestå i at engagere og koordinere projektaktiviteterne.

Faglige kompetencer:

 • Du er god til at tilegne dig ny viden og sætte den i spil
 • Du er god til projekt- og koordinationsarbejde
 • Du har indblik i IT-databaser på brugerniveau og kan være med til at understøtte opbygning/udvikling af nye platforme
 • Du er fortrolig med IT som arbejdsredskab inkl. MS Office og CRM-system (Podio)
 • Du har kendskab til onlinemødeplatforme som MS Teams
 • Du taler og skriver engelsk på forretningsniveau
 • Gerne kendskab til fransk og/eller tysk (men ikke noget krav)

Vi tilbyder

En betydningsfuld rolle i en internationalt anerkendt netværksorganisation, som skaber innovation, vækst og arbejdspladser. Du får opgaver og muligheder, der medfører faglig og personlig udvikling i et internationalt miljø med ansvar efter evner og ambitioner.

Dine kollegaer er ambitiøse, humoristiske og uformelle, og trods forskellige ansvarsområder, arbejder vi sammen som et team og hjælper hinanden.

Vi arbejder delvist fremmødt på vores hovedkontor i Viborg og satellitkontor i København, og delvist hjemmefra. Vi er fleksible i forhold til dine ønsker om hvilket kontor du ønsker at tilhøre, da vi ønsker at tiltrække den rigtige kandidat uanset geografisk placering.

Arbejdstid og løn m.m.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt på funktionærvilkår.

I forbindelse med netværksmøder og konferencer m.m. i Danmark og udlandet vil der være nogen rejseaktivitet, som altid aftales på forhånd og i god tid.

Løn efter kvalifikationer og evner til at skabe værdi for CenSec.

Har du spørgsmål til stillingen, kontakt venligst COO Sofie Jensen på tlf. 93201540 eller sofie@censec.dk

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning og CV til samme mailadresse senest 1. december 2023. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i takt med, at kvalificerede ansøgninger modtages mhp. snarlig ansættelse – senest 1. februar.

 

CenSec

CenSec er Danmarks nationale innovationsklynge for forsvar, rum og sikkerhed. CenSec har over 200 medlemmer (virksomheder, videninstitutioner og myndigheder), der arbejder inden for de tre domæner: forsvar, rum, og sikkerhed. Formålet med vores arbejde er at skabe innovation, vækst og arbejdspladser hos medlemmerne.

Vi hjælper vores medlemmer med at udvikle forretning og innovation inden for de tre domæner. Det gør vi blandt andet ved at drive netværk og afholde arrangementer samt ved at dele relationer fra vores meget store internationale netværk.

CenSec har lige nu hovedkontor i Silkeborg, men flytter snart til Viborg. Derudover har vi et satellitkontor i København – samplaceret med Nationalt Forskningsteknologisk Center ved AAU, samt kontorfaciliteter ved Erhvervshusene i Aarhus og Vojens.