Har du også et event, der skal nævnes her? Så skriv til louise@censec.dk

Formålet med kurset er at give et solidt overblik over de væsentligste regler og problemstillinger ved forsvarets udbud af ydelser, afgivelsen af tilbud og den praktiske håndtering af kontraktindgåelse med forsvaret.

 

Under kurserne gennemgår vi grundlaget for gennemførelse af udbud, afgivelse af tilbud, kontraktindgåelsen og kontraktforløbet ud fra en praktisk vinkel og tilgang til processerne. Vi stiller skarpt på EUF-Traktatens artikel 346, forsvarsdirektivet, udbudsloven og de specifikke regler for konsortiedannelse og endelige det praktiske forløb for kontraktindgåelse, forhandling og efterfølgende kontraktforløb. Vi fokuserer på mulighederne for at gennemføre kontraktændringer. Hvordan kan man bedst muligt ”fremtidssikre” en udbudt kontrakt, så man har mulighed for at håndtere ændrede omstændigheder og nye behov? Og hvad er rammerne for kontraktændringer, når en kontrakt er indgået?

 

Overblikket skaber grundlag for planlægning af strategi for afgivelse af tilbud til forsvaret, udarbejdelse af tilbud og kontraktforhandling samt håndtering af konkrete ønsker om kontraktændringer.

 

Indhold

Reguleringen af indkøb til forsvaret er spredt i forskellige regelsæt, og grundlaget for udbud har en direkte indflydelse på både planlægning af strategi for afgivelse af tilbud over for forsvaret.

 

Kendskab til de gældende regler og praksis herfor har væsentlig betydning for tilbudsgiveres viden om rettigheder og forpligtelser i udarbejdelsen af tilbud og deltagelse i udbudsprocesserne, kontraktforhandling og kontraktindgåelse og endelig for håndtering af det efterfølgende kontraktforløb. En viden om de respektive emner vil derfor kunne danne grundlag for tilbudsgivernes planlægning af deltagelse i udbudsprocesserne, afgivelse af tilbud, herunder ved eventuel deltagelse i konsortier, positionering i udbudsprocesserne med afklaring af krav og betingelser. Herudover har reglerne en væsentlig betydning for det efterfølgende kontraktforløb, med særligt vægt på mulighederne for at foretage ændringer af rettigheder og forpligtelser i kontraktens løbetid.

 

Reglerne er under konstant påvirkning af praksis fra domstolene, som giver retningslinjer for kommende udbud med forpligtelser og rettigheder for forsvaret og tilbudsgiverne. Under kurserne vil reglerne derfor blive gennemgået med en række praktiske eksempler for tilbudsafgivelsen og efterfølgende kontraktforløb.

Kurset vil være opdelt i følgende moduler:

 

 1. august

Indkøb af våben efter EUF-Traktatens artikel 346

 • Overblik over reguleringen i EUF-Traktaten med særligt fokus på artikel 346
 • Afklaring af anvendelsesområdet og grundlaget for indkøb i henhold til artikel 346
 • Ligebehandling af tilbudsgivere og gennemsigtighed i processer efter artikel 346

 

Forsvarsdirektivet

 • Overblik over reguleringen i forsvarsdirektivet
 • Forskelle mellem forsvarsdirektivet, udbudsloven og EUF-Traktatens artikel 346
 • Afklaring af anvendelsesområdet og grundlaget for indkøb i henhold til forsvarsdirektivet
 • Kort om de mulige kriterier for tildeling af kontrakter

 

 1. september

Udbudsloven – udbudsdirektivet

 • Overblik over reguleringen i udbudsloven
 • De særlige rettigheder og pligter for tilbudsgivere ved udbud efter udbudsloven
 • Kort om de mulige kriterier for tildeling af kontrakter

 

Tilbudsafgivelse og konsortiedannelse

 • Overblik over reglerne for konsortiedannelse og grundlag for planlægning af strategi for afgivelse af tilbud, herunder i eventuelt konsortium
 • Afklaring af mindstekrav, krav og ønsker i udbudsbetingelserne
 • Opfyldelse af kravspecifikationer
 • Funktionskrav vs. specifikke tekniske krav
 • Praktiske råd

 

Kontraktindgåelse, kontraktforhandling og kontraktændringer

 • Fokus på forløbet for kontraktforhandling på baggrund af udbud, kontaktindgåelsen og det efterfølgende kontraktforløb
 • Ændringsklausuler i kontrakter til afgrænsning mellem kontraktændringer eller udbudspligt
 • Afgrænsning af ”væsentlige ændringer” og muligheder og grænser for ændringer i henhold til udbudsloven § 180 – § 183
 • Typiske grundlag for kontraktændringer og praktiske råd til håndtering heraf
 • Forlængelse af kontraktperiode
 • Misligholdelse og eller anticiperet misligholdelse
 • Konkurs indtrådt hos leverandøren

 

Underviser

Anne Bergholt Sommer, advokat og partner, Bech-Bruun. Anne har de seneste 12 år arbejdet og rådgivet om udbudsret og kontraktret inden for det offentlige såvel som private kommercielle kontrakter, herunder med særligt fokus på forsvarsindkøb. Anne har endvidere i en årrække fra 2010 været ansat som ekstern lektor i udbudsret ved Aalborg Universitet.

Kursusperiode og sted 

Kurserne afholdes 14. august og 6. september. Begge dage kl. 10.00-17.00. Kurset finder sted hos Bech-Bruun, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Pris

Deltagelse i kurset er gratis for medlemmer af FAD, og koster kr. 8.000 ekskl. moms for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer kaffe og frokost.

Tilmelding

Tilmelding sker via dette link senest 8. august 2018.