Netværk

 

Interne netværk

Nedenstående er aktive interne netværksgrupper, som faciliteres af CenSec, med baggrund i vores medlemmers interesser.

Eksterne Netværk

Nedenstående er eksterne netværk, som CenSec deltager aktivt i, med fokus på vores medlemmers interesser.

 

European Network of Defence-Related Regions

European Network of Defence-Related Regions (ENDR) er et netværk af regionale myndigheder, klynger og virksomheder på tværs af Europa. ENDR tilbyder en platform, hvor disse kan dele information om nye initiativer, øge deres synlighed, opbygge partnerskaber og dele erfaringer og bedste praksis med at opbygge forsvarsrelaterede strategier og få adgang til EU-midler. Platformen er især til gavn for SMV’er.

ENDRs ultimative mål er at øge antallet af forsvarsrelaterede projekter, der får adgang til EU-midler og dermed bidrage til Europas økonomiske vækst og regionale udvikling.

Læs mere om ENDR her eller kontakt Louise Juel Broch, louise@censec.dk, 5213 1543.

EU-DK Support Netværk

EU-DK Support Netværk har til formål at samtænke rådgivnings- og servicetilbud inden for forskning, innovation, iværksætteri og videregående uddannelse med henblik på at understøtte en øget deltagelse i EU-programmerne og sikre synergieffekter mellem de forskellige rådgivningsydelser.

Samarbejdet skal sikre, at alle brugergrupper får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i deres forsknings- og udviklingsarbejde samt overblik over mulige EU-finansieringskilder.

Læs mere om EU-DK Support her eller kontakt Rasmus Ejsing, rasmus@censec.dk, 3141 8321

EnSure Collaborative

EnSure Collaborative er et netværk bestående af Europas førende safety og security klynger. CenSec er én af grundlæggerne af netværket, som blev etableret i 2015. Formålet med netværket er at bringe skills og kompetencer i spil på tværs af videninstitutionerne, virksomhederne og den offentlige sektor. CenSec er med i dette netværk da det øger vores europæiske forbindelser og økosystem, til gavn for vores medlemmer.

Læs mere om EnSure Collaboration her eller kontakt Sofie Jensen, sofie@censec.dk, 9320 1540.

NECC

North European Cybersecurity Cluster (NECC) blev etableret som et netværk i 2018, og CenSec er én af grundlæggerne. Medlemmerne af NECC er både universiteter, virksomheder og klynger. NECC har til formål at udbrede kendskabet til og promovere nordeuropæisk udviklede IKT og cybersecurity løsninger, øge samarbejdet mellem aktører samt tiltrække investeringer til området. NECC arrangerer både webinarer med fokus på videnspredning om nyeste trends og teknologier, samt afholder fysiske arrangementer hos medlemmerne med det formål at bringe de nationale økosystemer i spil og øge samarbejdsmulighederne på tværs af medlemmerne og deres økosystem.

Læs mere om NECC her eller kontakt Sofie Jensen, sofie@censec.dk, 9320 1540.