Søgeikon

EU-DK Support Netværk

EU-DK Support Netværk har til formål at samtænke rådgivnings- og servicetilbud inden for forskning, innovation, iværksætteri og videregående uddannelse med henblik på at understøtte en øget deltagelse i EU-programmerne og sikre synergieffekter mellem de forskellige rådgivningsydelser.

Samarbejdet skal sikre, at alle brugergrupper får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i deres forsknings- og udviklingsarbejde samt overblik over mulige EU-finansieringskilder.

Læs mere om EU-DK Support her eller kontakt Rasmus Reimerrasmus@censec.dk, 3141 8321