Søgeikon

NECC

Necc Logo

North European Cybersecurity Cluster (NECC) blev etableret som et netværk i 2018, og CenSec er én af grundlæggerne. Medlemmerne af NECC er både universiteter, virksomheder og klynger. NECC har til formål at udbrede kendskabet til og promovere nordeuropæisk udviklede IKT og cybersecurity løsninger, øge samarbejdet mellem aktører samt tiltrække investeringer til området. NECC arrangerer både webinarer med fokus på videnspredning om nyeste trends og teknologier, samt afholder fysiske arrangementer hos medlemmerne med det formål at bringe de nationale økosystemer i spil og øge samarbejdsmulighederne på tværs af medlemmerne og deres økosystem.

Læs mere om NECC her eller kontakt Sofie Jensen, sofie@censec.dk, 9320 1540.