Søgeikon

OEM Innovationsnetværk

OEM Innovationsnetvaerk

CenSec og Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse havde i 2020 – 2021 et tæt og resultatskabende samarbejde om at identificere potentielle danske underleverandører til PSPn, som er netværket af virksomheder, der skal vedligeholde støttesystemet til de kommende F-35 fly i Skrydstrup. CenSec har et ønske om at forankre viden og erfaringer fra denne kreds af virksomheder og via involvering af den øvrige industri, forsvar og myndigheder skabe et netværk med fokus på innovation i samarbejde med udenlandske forsvarsvirksomheder; OEM. En forudsætning for at inddrage OEM’er i netværkets aktiviteter er, at disse har betydelige interesser i Danmark som nuværende eller forventede leverandører af kapaciteter til dansk forsvar.

OEM innovationsnetværkets aktiviteter vil løbende blive udviklet efter deltagernes behov og ønsker, men er i udgangspunktet følgende:

Kontakt

Martin Jensen
Business Developement Manager

marjen@censec.dk

+45 31 76 50 53