18. april 2023

CenSec Generalforsamling

Dato: 18. april 2023 kl. 12

Lokation: Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg.

Tilmeld dig her.

Der er frokost og registrering fra klokken 12 – 13.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsesformanden aflægger på CenSec’s vegne beretning
  3. Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab
  4. Gennemgang af aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
  5. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen iht. § 6
  7. Valg af suppleanter til bestyrelse. Lige år vælges 1 suppleant, ulige år vælges 1 suppleant
  8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til CenSec’s kontor inden udgangen af marts måned – dvs. 31. marts 2023 til Klaus Bolving (klaus@censec.dk) og Susanne Bruun Sørensen (susanne@censec.dk)

Tilmelding senest 4. april her. 

 

Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Klaus Bolving eller Susanne Bruun Sørensen.