Netværk

 

Interne netværk

Nedenstående er aktive interne netværksgrupper, som faciliteres af CenSec, med baggrund i vores medlemmers interesser.

Eksterne Netværk

Nedenstående er eksterne netværk, som CenSec deltager aktivt i, med fokus på vores medlemmers interesser

 

European Network of Defence-Related Regions

European Network of Defence-Related Regions (ENDR) er et netværk af regionale myndigheder, klynger og virksomheder på tværs af Europa. ENDR tilbyder en platform, hvor disse kan dele information om nye initiativer, øge deres synlighed, opbygge partnerskaber og dele erfaringer og bedste praksis med at opbygge forsvarsrelaterede strategier og få adgang til EU-midler. Platformen er især til gavn for SMV’er.

Netværket har fokus på dual-use teknologier, produkter og tjenester. Dual-use teknologier har både militære og civile applikationer og findes på tværs af en bred vifte af sektorer, såsom forsvar, rumfart og sikkerhed. ENDRs ultimative mål er at øge antallet af forsvarsrelaterede projekter, der får adgang til EU-midler og dermed bidrage til Europas økonomiske vækst og regionale udvikling.

ENDR fremmer også adgangen til Den Europæiske Forsvarsfond, som blev lanceret af Kommissionen i 2017, der vil finansiere forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde.

Læs mere om ENDR her eller kontakt domæneansvarlig for Forsvar, Louise Juel Broch, 52 13 15 43, louise@censec.dk

EU-DK Support Netværk

EU-DK Support Netværk har til formål at samtænke rådgivnings- og servicetilbud inden for forskning, innovation , iværksætteri og videregående uddannelse i højere grad, med henblik på at understøtte en øget deltagelse i EU-programmerne og i højere grad at sikre synergieffekter mellem de forskellige rådgivningsydelser.

Samarbejdet skal således understøtte, at danske forskere, virksomheder, institutioner og øvrige brugergrupper i højere grad bruger mulighederne i EU til at skaffe finansiering til deres forsknings-, innovations- og udviklingsaktiviteter.

Samarbejdet skal videre sikre, at alle brugergrupper får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i deres forsknings- og udviklingsarbejde samt overblik over mulige EU-finansieringskilder. Rådgivningen skal leveres efter et princip om ”no wrong door”.

Læs mere om EU-DK Support her eller kontakt Anders Laustsen, 52 13 15 42, anders@censec.dk