Med et medlemskab hos CenSec får du mulighed for at:

  • trække på råd og vejledning fra CenSec om forsvars- og sikkerhedsrelaterede udviklingsopgaver.
  • deltage i klyngeaktiviteter og matchmaking i forhold til udviklingsprojekter.
  • deltage med logo på den fælles hjemmeside www.censec.dk samt i medlemsfolder
  • modtage nyhedsbreve/e-mails om forsvars- og sikkerhedsrelaterede emner.
  • deltage i konferencer og seminarer om forsvars- og sikkerhedsrelaterede emner.

Pris excl. moms for medlemskab i 2020:

Virksomheder med 1-4 ansatte DKK 5.000,-
Virksomheder med 5-9 ansatte DKK 8.500,-
Virksomheder med 10-19 ansatte DKK 15.500,-
Virksomheder med 20-49 ansatte DKK 17.500,-
Virksomheder med over 50 ansatte DKK 20.000,-
Vidensinstitutioner DKK 10.000,-

Medlemsskabet løber fra indmeldelse og til årets udgang. Udmeldelse skal ske skriftligt inden udgangen af december i indeværende medlemsperiode. Ved udmeldelse midt i året tilbagebetales indmeldelsesgebyret ikke.

Kontakt charlotte@censec.dk såfremt du vil høre mere om hvad vi kan tilbyde dig som medlem.