Om CenSec

CenSec (Center for Defence, Space and Security) er med sine ca. 150 medlemsvirksomheder den primære klyngeorganisation blandt de små- og mellemstore danske virksomheder, der er eller ønsker at blive leverandører til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien..

CenSec har som mission at udvikle forretningsmæssige netværk blandt mindre og mellemstore virksomheder og videninstitutioner inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien og tilstødende højteknologiske industrier.

At tilbyde virksomhederne assistance til at opbygge markedsviden, kompetencer og uddannelse, så de kan deltage i de forretningsmæssige netværk og ad den vej skabe forretning og innovation.

Bliv medlem:

Med et medlemskab hos CenSec får du mulighed for at:

  • trække på råd og vejledning fra CenSec om forsvars- og sikkerhedsrelaterede udviklingsopgaver.
  • deltage i klyngeaktiviteter og matchmaking i forhold til udviklingsprojekter.
  • deltage med logo på den fælles hjemmeside www.censec.dk samt i medlemsfolder
  • modtage nyhedsbreve/e-mails om forsvars- og sikkerhedsrelaterede emner.
  • deltage i konferencer og seminarer om forsvars- og sikkerhedsrelaterede emner.

Pris excl. moms for medlemskab i 2021:

Agentvirksomhed: DKK 2500,-

Virksomheder med 1-4 ansatte DKK 5.000,-

Virksomheder med 5-9 ansatte DKK 8.500,-

Virksomheder med 10-19 ansatte DKK 15.500,-

Virksomheder med 20-49 ansatte DKK 17.500,-

Virksomheder med over 50 ansatte DKK 20.000,-

Vidensinstitutioner DKK 10.000,-

Medlemsskabet løber fra indmeldelse og til årets udgang. Udmeldelse skal ske skriftligt inden udgangen af december i indeværende medlemsperiode. Ved udmeldelse midt i året tilbagebetales indmeldelsesgebyret ikke.

Kontakt charlotte@censec.dk, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig som medlem.

Better Tag Cloud