CenSec (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark) er med sine 120 medlemsvirksomheder den primære klyngeorganisation blandt de små- og mellemstore danske virksomheder, der er eller ønsker at blive leverandører til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, samt jernbane og off-shore og den maritime industri.

CenSec blev grundlagt i 2004 og etableret i 2007 som et industrinetværk. I 2014 blev CenSec godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til også at være ”Nationalt Innovationsnetværk for Produktion” (Inno-Pro). Inno-Pro har som formål at styrke små og mellemstore virksomheder med højteknologiske produkter.

CenSec samarbejder tæt med brancheorganisationer, myndigheder og netværk inden for alle industriområderne.

 

Mission
• At udvikle forretningsmæssige netværk blandt mindre og mellemstore virksomheder inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien og tilstødende højteknologiske industrier.

• At tilbyde virksomhederne assistance til at opbygge markedsviden, kompetencer og uddannelse, så de kan deltage i de forretningsmæssige netværk.

 

Vision
• At CenSec inden 2020 har videreudviklet sig som en af de bedste og mest anerkendte klyngeorganisationer i Europa til at generere forretningsmæssige netværk, som skaber synlige, målbare og vedvarende resultater for virksomhederne.

• At CenSec inden 2020 har etableret faste samarbejdsrelationer med de væsentligste innovationsaktører i Danmark og udlandet, særligt Europa, med henblik på at opnå status som et af Danmarks bedste og mest anerkendte innovationsnetværk.

Se CenSecs medlemmer

Se CenSecs bestyrelse

Se CenSecs medarbejdere