CenSec (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark) er med sine ca. 140 medlemsvirksomheder den primære klyngeorganisation blandt de små- og mellemstore danske virksomheder, der er eller ønsker at blive leverandører til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, samt jernbane og off-shore og den maritime industri.

CenSec blev grundlagt i 2004 og etableret i 2007 som et industrinetværk. I 2018 blev CenSec godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til også at være ”Nationalt Innovationsnetværk for Sikkerhed” (Inno-Sec). Inno-Sec har som formål at styrke små og mellemstore virksomheder indenfor brancherne Defence, Space og Security.

CenSec samarbejder tæt med brancheorganisationer, myndigheder og netværk inden for alle industriområderne.

 

Mission
– Styrke teknologiudvikling og innovation i dansk erhvervsliv – særligt hos SMV’er
– Fremme netværksskabelse imellem virksomhederne – bl.a. gennem afholdelse af aktiviteter og services, som samler relevante aktører
– Styrke virksomhedernes og medlemmernes kompetencer, markedsindsigt og generelle forretningsudvikling
– Styrke virksomhedernes internationale orientering – ved facilitering af samarbejde med udenlandske videns- og forskningsmiljøer og andre internationale aktører
– Samarbejde med både nationale og internationale klynger, netværk, brancheforeninger, organisationer og offentlige erhvervsfremmeaktører
– Styrke videndeling og samarbejde mellem offentlige videninstitutioner og private virksomheder – og arbejde for at forskningsbaseret viden anvendes i erhvervslivet
– Assistere medlemmer med at blive leverandører på forsvarsmarkedet

 

Vision
– CenSec bliver anerkendt som Danmarks innovationsnetværk, videncenter og talerør for SMV’er med fokus på CenSec’s fokusområder (Defence, Space & Security)
– CenSec udbygger samarbejdet med eksisterende samarbejdspartnere samt skaber kontakt til nye potentielle samarbejdspartnere. Det kan være andre klyngeorganisationer, offentlige myndigheder, politiske organisationer, virksomheder, videninstitutioner og andre aktører
– CenSec udvikler sig løbende til at være en bredt anerkendt klyngeorganisation på internationalt niveau med et tæt samarbejde med de væsentligste aktører og samarbejdspartnere inden for CenSec’s arbejdsområder
– CenSec fremskaffer kontinuerligt ekstern medfinansiering til udvikling og gearing af CenSec’s aktiviteter

Se CenSecs medlemmer

Se CenSecs bestyrelse

Se CenSecs medarbejdere