Søgeikon

Klyngernes kernefortælling

Danmarks 13 nationale klynger

Klynger er åbne og neutrale platforme der faciliterer samarbejde, booster partnerskaber og accelererer
vidensbaseret innovation for at løse fremtidens store udfordringer.

Klynger er en bærende drivkraft i at udvikle Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner.

Baseret på virksomhedernes behov tager klynger lederskab for at drive bæredygtig vækst og innovation i verdensklasse.

Ved at samle aktører på tværs addresserer klynger muligheder og udfordringer, som én virksomhed, én videninstituon, én kommune eller én organisation, ikke kan løse alene.

Klyngemodel

Samarbejde er vejen til innovative samfund. 

I CenSec – Center for Defence, Space & Security arbejder vi tæt sammen med de 12 andre nationale klynger i Danmark. 

Vi har hvert vores faglige fokus, men repræsenterer tilsammen Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Og så arbejder vi alle for at løfte innovationshøjden hos danske virksomheder. 

Så selv om vi på mange måder er forskellige, er vi ens i vores kerne.