3D Space Cluster

Projektperiode

01. april 2021 – 31. december 2022

Bevilget pulje

415.000 kroner

Hør mere

Hvis du er interesseret I at høre nærmere omkring innovationsprojektet “3D Space Cluster”, er du meget velkommen til at kontakte Anders på anders@censec.dk eller +45 52 13 15 42.

Projektbeskrivelse

3D Space Cluster

Den danske up-stream rumfartsindustri konkurrerer på et globalt marked med at levere høj-kvalitets udstyr til internationale missioner i rummet. Det er lykkedes en håndfuld virksomheder at etablere signifikante styrkepositioner og eksportbaserede forretninger på området. Projektet vil skabe en dansk teknologiplatform inden for 3D-print målrettet disse pioner-virksomheders behov, der kan understøtte deres fremadrettede innovations- og forretningsmuligheder med høj-kvalitets-produkter.

I klyngen vil virksomhedernes behov give anledning til adskillige dedikerede teknologiudviklinger. Der vil eksempelvis være:

  • Demonstration og udvikling af ”nye” højkvalitetslegeringer samt kvalificering af disse (mekanisk, overflade, anodisering mm) – f.eks. high performance aluminium, neodymium, invar, mm.
  • Kvalitetssikring af rum-komponenter. Anvendelse af NDT, maskindata og destruktive test.
  • Udvikling, demonstration og test af nye innovative 3D-printede antenner
  • Udvikling, demonstration og test af nye principper for integreret køling, optimeret vægt og vibrationsdæmpning.
Projektleder
Virksomhedsdeltagere